Çalışma Saatleri

Bölgenin ve ülkemizin en önemli ticaret odası temsilciliklerinden birisi olan Tekirdağ Ticaret Odası bölgede faaliyet gösteren ticaret ve sanayi erbaplarıın ortak hareket etmesini sağlamak, bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmak ve en önemlisi de meslek ahlakına sahip çıkmak için faaliyet göstermektedir. Özellikle devlet destekli kredi vb. ürünler konusunda çeşitli belgelerin temini ya...
Bölgenin ve ülkemizin en önemli ticaret ve sanayi odalarından birisi olan Samsun Ticaret Odası bölgede faaliyet gösteren ticaret ve sanayi erbapları arasındaki meslek ahlakı, ortak menfaat, kalkınma gibi konularda ortak hareket edilmesini sağlamaktadır. Çeşitli konularda yaptırım ve karar yetkisi olan kurum yalnızca sanayiciler ya da ticaret erbapları için değil bölgede...
Bölgenin en önemli ve etkin odalarından birisi olan Diyarbakır Ticaret Odası başta bölgedeki ticaret ve sanayi erbapları olmak üzere ciddi sorumluluklarla yetkilendirilmiştir. Bölgedeki iş ahlakının korunmasını sağlamak, devlet desteklerinin erişimini mümkün kılmak ve ortak stratejiler geliştirerek kalkınmaya yardımcı olmak gibi misyonları bulunan Diyarbakır Ticaret Odası’nın aldığı kararlara üyeleri tarafından da...
Ülkemizde faaliyet gösteren en etkin ve başarılı ticaret odalarından birisi olan Van Ticaret Odası’nın bölgedeki sanayi ve ticaret erbapları açısından büyük bir önemi vardır. Üyelerinin uyması zorunlu kararlar vermek, meslek ahlakının korunmasını sağlamak ve devlet desteklerine erişimi mümkün kılmak gibi misyonları bulunan Van Ticaret Odası’nın yapısı, çalışma şartları, faaliyeti ve...
Ülkemizde faaliyet gösteren en etkin ve başarılı ticaret odalarından birisi olan Mersin Ticaret Odası aracılığıyla sanayi ve ticaret erbaplarının devlet desteklerine başvuru iletmek, sektör temsilcilerinin kurallara uymasını sağlamak, fiyat politikalarını belirlemek gibi işlevleri yerine getirebilmesi sağlanır. Verdiği kararlara üyeleri tarafından uyulması gereken Mersin Ticaret Odası bölgedeki ticari ve sanayi hayatının...
Faaliyet gösteren en etkin ve önemli ticaret odalarından birisi olan Adana Ticaret Odası aracılığıyla ticari ve sanayi hayatının vazgeçilmez unsurları üzerinde etkin bir kontrol mekanizması kurulmuştur. Üyelerinin ortak menfaatlerini korumak ve yeni stratejiler geliştirmesine katkıda bulunmak gibi misyonlar üstlenen Adana Ticaret Odası’nın üyelerinin uyması zorunlu kararlar verme yetkisi de vardır....
Ülkemizde faaliyet gösteren en önemli ticaret odalarından birisi olan Antalya Ticaret Odası bölgedeki ticari ve sanayi hayatının işlerliğini korumak için faaliyetine devam eden kilit kurumlardandır. Üyelerinin ortak menfaatlerini korumak başta olmak üzere ticari ve sanayi hayatın çeşitli unsurları üzerinde etkili kararlar vermekle yetkili olan Antalya Ticaret Odası çalışma saatleri, görevi,...
Ülkemizin en önemli ve etkin ticaret odalarından birisi olan Bursa Ticaret Odası, devlet ve ticari, sanayi hayatın içerisinde yer alan üyeler arasındaki köprü görevini yıllardır başarıyla icra etmektedir. İhtiyaç halinde kredi tahsisi, çeşitli desteklere başvuru ve sektörel analizler sonrası hazırlanan haber bülteni gibi hizmetler veren Bursa Ticaret Odası, üyelerinin herkesin...
Ticari hayatın vazgeçilmez unsurlarından birisi olan ticaret odaları sanayi ve ticari işletmelerin devletle arasındaki ilişkileri mümkün kılan köprü görevi üstlenmektedir. Destek verilmesi, sektörel araştırmaların yapılması ve herkesin yararına organizasyonların yürütülmesi konusunda öncü rol üstlenen ticaret odaları kredi tahsisi de yapabilmektedir. Bu açıdan ticari hayat içerisinde oldukça önemli yer tutan ticaret...
Ticari hayatın olmazsa olmaz kurumlarından birisi olan ticaret odaları faaliyeti, çalışma koşul ve saatleri mevzuatlarla belirlenen kurumlardır. Ticari ve sanayi hayatı ile devlet arasındaki köprü görevini üstlenen kurumlar sektörel bazda gerçekleştirilecek organizasyonlar ve stratejik ortaklıklar konusunda öncü rol üstlenerek herkesin menfaatine işler yapılmasını mümkün kılmaktadır. Ankara Ticaret Odası Ne İş Yapar Ankara...
Sayfa başına git