fbpx

Şubeye Gitmeden Online Kredi


Devlet Destekleri

Geçinmekte Zorlanıyorum Diyenlere Tüm Devlet Yardımları

Sosyal devlet anlayışının en önemli gerekliliklerinden birisi de gelir adaletsizliğini önlemek ve geliri giderlerini karşılayamayacak düzeyde olan kişilere çeşitli yardımlarda bulunmaktır. Bu yardımlar devlet bütçesi ve gelir dağılımının ne derece fark yarattığına bağlı olarak değişmektedir. Hali hazırda geçinmekte zorlanıyorum diyenlerin yararlanabileceği çeşitli devlet yardımları vardır ve bu yardımlardan yararlanılabilmesi için çeşitli şartların sağlanması gerekir. Devlet…

Turizm Teşvik Kredisi Almak ve Başvuru Şartları

Turizm, dışa bağımlılığı yüksek ve gelişmekte olan ülkelerin döviz ihtiyacını karşılamak ve cari açık problemini karşılayacak ihracatı telafi etmek açısından büyük öneme sahiptir. Ülkemiz de gelişmekte olan ve cari açık oranı hayli yüksek bir devlet olmasından mütevellit turizm faaliyetlerine büyük önem vermekte ve bu kapsamda bu sektörde faaliyet göstermek isteyen girişimcilere çeşitli teşvik ve düşük…


Kredi Kampanyaları