fbpx
Ticaret

Ticaret Odasından Nasıl Kredi Alınır Şartlar Neler

Ülkemizde faaliyet gösteren önemli kurumlardan birisi olan Ticaret Odaları aracılığıyla ihtiyaç sahibi esnafın nakit sermaye tahsisi mümkün kılınmaktadır. Geçtiğimiz bazı dönemlerde nefes kredisi, kobi destek kredisi ve türevi konularda kredi ürünleri geliştiren odalar ilerleyen dönemlerde bu tarz kredi kampanyaları düzenlemesi halinde üyelerine bildiri yapmaktadır. Yalnızca belirli dönemlerde verilen bu kredi ürününe ek olarak yılın her döneminde istifade edilebilecek ve ticaret odası üzerinden başvuru iletilebilecek kredi ürünleri de vardır. Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi tarafından hazırlanan bu kredi ürünü kapsamında ticaret ve sanayi erbaplarının ihtiyaç duyduğu sermayeye kısa süre içerisinde erişmesi mümkün kılınır. Bu açıdan ticaret odasından nasıl kredi kullanılır, şartlar nelerdir, başvuru nasıl yapılır, nelere kredi verilir, verilen kredi ürünleri nelerdir ve türevi konulara değinme kyararlı olacaktır.

Esnaf Kefalet Kredisinin Şartları

Ticaret odaları aracılığıyla kullanılacak esnaf ve kefalet kredilerinden istifade edebilmek için yerine getirilmesi gereken bazı şartlar vardır. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Esnaf ve sanatkar olmak,
 • Esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olmak,
 • İş veya ikamet yerinin esnaf kredi ve kefalet kooperatifinin çalışma bölgeleri içerisinde olması,
 • Farklı bir esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifi üyesi olmamak.

Bu şartların yerine getirilmesi halinde başvuruların yapılması mümkün olur. İletilen başvurular kısa süre içerisinde değerlendirilir.

istanbul ticaret odası kredi başvuru
ito kredi basvurusu

Ticaret Odası Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır

İlgili kredi ürününe başvuru yapmak isteyen esnaf ve sanatkarların takip etmesi gereken adımları şu şekilde sıralamak mümkündür:

 1. İkamet yeri ya da iş yerinin sınırları içerisinde bulunan esnaf kredi ve kefalet kooperatifine gidilerek yazılı talepte bulunulur,
 2. Bulunulan talep sonrasında yönetim kurulu ilgili dilekçeyi incelemeye alır, kişilerin geçmiş dönemlerde kullandığı kredi ürünlerinden doğan borcunu ödeyip ödemediğini, devam eden kredi borcu olup olmadığını, mali durumunu, işini araştırır ve 15 gün içerisinde onay ya da ret verir,
 3. Yönetim kurulu tarafından olumlu yanıt verilmesi halinde ilgili dilekçe Halkbank’a iletilir,
 4. Halkbank söz konusu talebi tekrar incelemeye alır fakat bu sefer bankacılık usul ve uygulamalarına göre değerlendirip kredi tahsisinin riskini hesaplar,
 5. İstihbarata ilişkin kontrol sağladıktan sonra olumlu bir izlenim olması halinde kredi talebi onaylanır ve kredi tahsisi gerçekleşir.
ankara ticaret odası kredi başvurusu
ato kredi basvurusu

Başvuru için Gerekli Belgeler

Kredi başvurusu iletmek isteyen esnaf ve sanatkarların beraberinde ibraz etmesi gereken belgeleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Vergi levhası,
 • Esnaf sicil belgesi,
 • Ortaklık beyannamesi,
 • Oda faaliyet belgesi,
 • İkametgah belgesi,
 • Kimlik fotokopisi ve aslı,
 • 4 adet vesikalık fotoğraf,
 • Ticari hesaba ait son dönem hesap özeti muhasebeden alınacak ve kaşeli olacak,
 • G.B.,
 • Şoför esnafı için ticari araç ruhsatı.

Beyan edilecek belgelerin aslı ve fotokopisi aynı anda ibraz edilmelidir. Eğer kefil gösterilecekse kefillerin de vergi levhası aslı ve fotokopisi, kimlik fotokopisi ve aslı, ikametgah aslı ile ibrazda bulunması gerekmektedir. Beyan edilebilecek kefil sayısı kredi miktarına bağlı olarak 1 ile 3 arasında değişmektedir. Talep eden kişilerin kefil yerine teminat ya da ipotek vermesi de mümkündür. Eğer ipotek verilecekse ipotek verilecek olan taşınmazın tapu fotokopisini de ibraz etmek gerekir.

Verilen Krediler

TESKOMB öncülüğünde esnaf ve sanatkarlara verilen krediler işletme kredisi, aylık eşit taksitli işletme kredisi, tesis kredisi, istihdamı destekleme kredisi, kooperatif ihracat tesis kredisi, iskonto kredisi, şoför taşıt edindirme kredisi, şoför esnafına taşıt onarım kredisi ve servis aracı kamyonet yenileme kredisi olarak sıralanabilir.

İşletme Kredisi

İşletme kredisi çekmek isteyen esnaf ve sanatkarlar 200 bin TL’ye kadar olan kredi ihtiyacını 1 ile 5 yıl arasında değişen vadeyle karşılayabilir. İlk yılı ödemesiz olan bu kredi imkanı hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için tahsis edilir ve amacına hizmet etmesi beklenir. Kredi teminat ıolarak kooperatif kealeti ve şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni kullanılabilmektedir.

Aylık Eşit Taksitli İşletme Kredisi

Aylık eşit taksitli işletme kredisi kapsamında esnaf ve sanatkarların 12-24 ay vadeli kısa dönem nakit ihtiyacı 200 bin TL üst limitle karşılanmaktadır. 1 yıla kadar olan vade için aylık 0,66 faizli, 1 yıl ile 2 yıl arasındaki vade için 0,33 faizli tahsis edilen bu kredi için kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni teminat olarak gösterilmelidir.

Tesis Kredisi

Tesis kredisi ürünü kapsamında Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ortağı esnaf ve sanatkarlara ihtiyaç duydukları makine, araç ve gereçleri satın almaları için gerekli olan nakit sermaye 150 bin TL üst limitle 5 yıla varan vade imkanıyla sağlanır. En az 2 yıl vadeli olarak kullanılabilen kredinin aylık faiz oranı 0,33’tür.

İstihdamı Destekleme Kredisi

Esnaf ve sanatkarların üretimlerini artırmak ve istihdam sağlamak amacıyla işyerlerinde kullanacakları yeni makina, araç ve gereçlerin satın alınabilmesi için hazırlanan bu kredi imkanı kapsamında 150 bin TL’ye kadar olan nakit ihtiyacı 1 yılı ödemesiz olmak üzere 3 yıl vadeyle karşılanır. 1 yıl vadeli krediler için aylık 0,66; 12 aydan daha uzun vadeli krediler için ise aylık 0,33 faiz oranıyla tahsis gerçekleşmektedir.

Kooperatif İhracat-Tesis Kredisi

Kooperatif ihracat tesis kredisi kapsamında imalat sektöründe faaliyet gösteren ve ihracatla uğraşan esnaf ve sanatkarların ihraç ettiği ya da edeceği mal için ihtiyaç duyduğu teçhizatları satın almak amacıyla 150 bin TL üst limitli kredi tahsis edilir. Söz konusu kredinin üst limiti 150 bin TL’dir ve 1 yılı faiz ve anapara ödemesiz olmak üzere 4 yıl vadeli olarak kullanılabilir. Teminat olarak kooperatif kefaletine ek olarak 2 şahsın kefil olması ve sigorta yaptırılması gerekmektedir.

İskonto Kredisi

Kısa süreli nakit sermaye ihtiyacını karşılamak isteyen esnaf ve sanatkarlar için oluşturulan bu ürün kapsamında 1 ile 9 ay vade arasında değişecek şekilde 150 bin TL’ye kadar kredi kullanılabilir. Kooperatif kefaletine ek olarak şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni de gerekmektedir.

Şoför Taşıt Edindirme Kredisi

Şoför taşıt edindirme kredisi kapsamında 3 yaşına kadar otomobil, kamyonet ve minibüs, 5 yaşına kadar ise kamyon ve otobüs satın alınması konusunda destek olunur. 2 ile 5 yıl arasında değişen vadeyle kullanılabilen kredinin aylık faiz oranı 0,33’tür.

Üyeler kooperatif kefaletine ek olarak şahıs kefaleti, rehin ve kasko sigortası yaptırmak durumundadır.

Şoför Esnafına Taşıt Onarım Kredisi

Esnaf ve sanatkarlar taşıtlarının bakımı, lastik ya da yedek parça satın alınması gibi maliyetleri karşılamak amacıyla 1 ile 9 ay arasında değişen bu krediyi iskonto kredisi olarak ya da 1 ile 4 yıl arasında değişen vadeyle işletme kredisi olarak kullanabilir. Aylık faiz oranı 1 yıl vadeli krediler için 0,66; 12 aydan daha uzun vadeli krediler için ise 0,33’tür.

Servis Aracı Kamyonet Yenileme Kredisi

Okul, servis aracı, şehiriçi yük aracı ve kamyonetlerin 10 yaşını aşması durumunda yenilenmesi amacıyla Esnaf ve SAnatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi kredisi kullanılabilir. Söz konusu kredi kapsamında 150 bin TL’ye kadar 3 yıl vadeli finansman sağlanır. Söz konusu krediyi kullanabilmek için kooperatif kefaletine ek olarak 2 şahıs kefaleti, kasko sigortası ve rehin verilmesi gerekmektedir. Satın alınacak aracın en az % 8’ini de özkaynak katkısı peşinat olarak vermek de gerekir.

izmir ticaret odası kredi başvuru
izto kredi basvurusu

Kredi Hesaplaması

Hangi kredi ürününden yararlanıldığı fark etmeksizin her kredi ürünü için 12 aya kadar olan vadede aylık faiz oranı % 0,33, 12 aydan daha uzun olan vadeler için faiz oranı % 0,66 olarak belirlenmiştir. Aşağıdaki hesaplamaya fon katılım bedeli, finansman tahsis ücreti ve sigorta gibi maliyetler eklenmemiştir:

50 bin TL kredi çekilmesi halinde:

 • 12 ay vade için her ay 4261 TL, toplamda 51.133 TL,
 • 24 ay vade için her ay 2174 TL, toplamda 52.194 TL,
 • 36 ay vade için her ay 1479 TL, toplamda 53.269 TL,
 • 48 ay vade için her ay 1132 TL, toplamda 54.359 TL,
 • 60 ay vade için her ay 924 TL, toplamda 55.463 TL ödeme yapılması gerekir.
ticaret odası kredi başvurusu
ticaret odasindan kredi cekmek

100 bin TL kredi çekilmesi halinde:

 • 12 ay vade için her ay 8522 TL, toplamda 102.266 TL,
 • 24 ay vade için her ay 4349 TL, toplamda 104.388 TL,
 • 36 ay vade için her ay 2959 TL, toplamda 106.539 TL,
 • 48 ay vade için her ay 2264 TL, toplamda 108.719 TL,
 • 60 ay vade için her ay 1848 TL, toplamda 110.927 TL ödeme yapılması gerekir.

Bu kredi ürününden yararlanan tüketiciler ödemeyi de bankaya yapmak durumundadır. Şahıs firmaları en fazla 150 bin TL’ye kadar kredi talebinde bulunabilir.

Siz değerli tacir okurlarımız için daha önce yayımladığımız Şirket Adına Kredi Çekmek İçin Şirket Kaç Yıllık Olmalı konulu yazımızı da ortalama 3 dk içerisinde okuyabilirsiniz.


Hikmet Ilgaz

Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu, evli ve 1 çocuk babası, bankacılık ve finans alanında araştırmalar yapıyor, bu araştırma sonuçlarını buradaki blogunda paylaşıyor.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu