fbpx
Ticaret

Vergi Borcunu Ödemedim Ne Olur?

Vergi borcunu ödemedim ne olur diyenler için bu konuyu ele alacak ve yaşanacak tüm maddi, mali ve hukuki süreçler hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.

Vergi Borcu

  • Bir vergi mükellefi için vergi borcu dikkatle takip etmesi gereken önemli bir sorumluluktur. Bu konuda bir dikkatsizlik ya da ihmal kaçınılmaz yaptırımlara neden olur.
  • Vergi kavramının, dayanağı anayasadır. Devlet, kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için kişi ve kurumlardan vergi tahsil eder.
  • Söz gelimi, vergi dairesine intikal eden, bir vatandaşa uygulanan trafik cezası vergi borcudur.
  • Ya da gelirini beyanname ile vergi dairesine beyan eden bir mükellef vergi borcunu belirli tarihlerde öder.

Vergi Borcu Ödenmezse Ne Olur?

Bir mükellef beyannamesini verince tahakkuk fişi düzenlenir. Tahakkuk fişinde verginin son ödeme tarihi yazar. Mükellef  bu tarihe kadar vergi borcunu ödemezse, %1,6 oranında gecikme faizi ödemek zorunda kalır.

Vergi borcunu ödemeyen kişiye, ilgili Vergi Dairesi tarafından kademeli olarak bir dizi işlem yapılır.

1) Ödeme Emri : Vergi borcunu ödemeyen mükellefe önce bir yazı gönderilir. Vergi borcu bildirilir ve ödenmesi istenir.

Ödeme Emri

Vergi Dairesi, 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre vadesinde ödenmeyen kamu alacakları için Ödeme Emri  düzenler. Söz konusu Ödeme Emri ile vergi borcu olan mükellefe, 15 gün içinde borcunu ödemesi ya da bu borçla ilgili mal bildiriminde bulunması bildirilir.

Vergi borcu olan mükellef, Ödeme Emrinin tebliğ edildiği  tarihinden itibaren 15 gün içinde söz konusu borcunu, süresi içinde ödemediği kısımla ilgili olarak, son ödeme tarihinden ödediği tarihe kadar aylık % 1,6 gecikme zammı uygulanarak öder.

2) Mal varlığı bildirimi: Vergi Dairesi bu aşamada borcunu ödemeyen mükelleften, mal varlığını bildirilmesini talep eder. Ödeme Emri kendisine tebliğ edilmiş olan mükellef,  Ödeme Emrinin tebliğ edildiği  tarihten itibaren 15 gün içinde eğer borcunu ödeyemeyecekse, söz konusu 15 günlük süre içinde mal bildiriminde bulunmak zorundadır.
Borçlu mükellef, haczedilecek malı olmadığını bildirmişse, bu da mal bildirimi yerine geçer.

Ayrıca, borçlu, borcunu karşılayacak tutarda mal bildiriminde bulunmuşsa, bu da yeterlidir.

3) Haciz İşlemi:  Vergi Dairesi bu aşamada, borçlu mükellefin bildirmiş olduğu mal varlığı için haciz işlemi başlatır.

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 54/2’inci maddesine göre “Cebren Tahsil ve Şekilleri” başlığı ile düzenlenmiş bulunan haciz işlemi cebri ama en etkili yöntem olarak değerlendirilebilir.

Ayrıca, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 79’uncu maddesi ile Maliye Bakanlığı E-Haciz yetkisine de sahiptir.

E-Haciz, vergi borcu olan mükellefin, banka hesaplarına, Maliye Bakanlığı tarafından, bankalara verilen talimatla bloke konulmasıdır.

Hapis Cezası

”Borç ya da yerine getirmediği taahhütler için bireyin özlük hakları kısıtlanamaz” (T.C. Anayasası, 38’inci madde).

2008 yılından önce, icra emrine muhatap olan kişi, eğer mal beyanında bulunmazsa, 10 gün hapis cezasına çarptırılıyordu. 2008 yılında, bu uygulamaya son verilmiştir.

Banka Hesabına Bloke

Vergi Dairesi, vergi borcunu ödemeyen mükellefin banka hesaplarına bloke koydurabilir.

Kamu İhaleleri ve Kredi Talepleri

Vergi borcu olan mükellef, kamu ihalelerine giremez. Vergi borcu olan mükellefin kredi talebi, bankalar tarafından olumsuz değerlendirilebilir. Özellikle icra takibine maruz kalmış mükelleflere bankalar kredi vermemektedir.

vergi borcunu odemedim ne olur

Vergi Borcu Silinir mi?

Zaman zaman çıkan af kanunları ile vergi borçları yeniden yapılandırılmaktadır. Taksit düzenlemesi de yapılarak kolaylıklar sağlanmaktadır. Vergi borcunun tamamen silinmesi söz konusu değildir. Ancak gecikme faizleri silinebilir.

Gecikme Faizi ve Pişmanlık Zammı

Öncelikle, vergi borcu zamanında ödenmezse, söz  konusu gecikmeden dolayı, 30/12/2019 tarihinden geçerli olmak üzere gecikme faizi ve pişmanlık zammı oranı aylık %1,6 olarak uygulanmaktadır.


Hikmet Ilgaz

Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu, evli ve 1 çocuk babası, bankacılık ve finans alanında araştırmalar yapıyor, bu araştırma sonuçlarını buradaki blogunda paylaşıyor.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu