fbpx
FindeksKredi Notu

Kredi Notunuzun Düşmesine Sebep Olan 22 Gizli Detay

Kredi notu, bankalardan sonra vadeli satış yapan çoğu kurum tarafından sorgulanmaya başlaması itibariyle tüketiciler açısından giderek daha çok önem arz etmektedir. Kredi notunun yükselmesi için çeşitli girişimlerde bulan tüketiciler kredi notu hesaplamasında kullanılan algoritma uyarınca bazı detayların kredi notunu düşürebileceğini bilmekte, ancak çeşitli spesifik noktalar üzerine herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Hali hazırda kredi notu algoritması ve kredi notunu etkileyen faktörlerle ilgili açıklama yapan Findeks’in duyurusu uyarınca çıkarımı yapılabilecek kredi notunu düşüren etkenler aşağıda listelenmiştir.

1 – Düzensiz Ödemeler

Kredi ya da kredi kartı borcu olan ve bu borçlardan doğan taksit ödemelerini geciktiren tüketiciler ilk gecikmeden itibaren kredi notunun ciddi şekilde düştüğüne tanıklık edebilir. Taksit ödemelerinin 3 defa üst üste yapılmaması diğer bir deyişle 3 ay borç ödemesi yapılmaması durumunda kara listeye girilmektedir. Kara listeye giren tüketicilerin kredi notu oluşmamaktadır.

2 – Eksi Hesap Borcunun Zamanında Ödenmemesi

Çoğu tüketici kredili mevduat hesapları, bilinen adıyla eksiye düşen hesap aracılığıyla kullandığı paranın kredi notuna etki etmediğini düşünmektedir. Oysa bu hesaba tanımlanan limit de kredi limitidir ve borcun banka tarafından belirlenen tarihte ödenmemesi kredi notunu düşürecektir.

3 – Sürekli Asgari Tutarda Ödeme Yapmak

Sürekli olarak asgari ödeme tutarında borç ödemesi yapmak normalde kredi notunu doğrudan düşürmez, ancak borcun tamamının ödenmemesi ve bir miktar borcun sürekli olarak bir sonraki aya devretmesi vadesi sürekli uzayan bir borç gibi düşünülebilir. Bu durumda uzun süre borçlu olunmasından mütevellit kredi notunun bir süre sonra artması gerekenden daha az arttığı, farklı bir açıdan düştüğü gözlemlenebilir.

4 – Kredi Borcu Olması

Tüketiciler ilk defa kredi kullandığı anda kredi notunun ciddi şekilde düştüğünü gözlemleyebilir. Bunun sebebi tüketici üstündeki borç yükünün artması ve bu durumun bankalar açısından kredi riski içermesi dolayısıyla kredi notunu düşürmesi gerekliliğidir. Borç ödemesi yapıldıkça kredi notu da yükselecektir.

5 – Yüksek Limitli Kredi Kartı Kullanımı

Yüksek limitli kredi kartı tüketici açısından limiti kadar borç hakkı açılması anlamı taşımaktadır. Dolayısıyla tüketicilerin mevcut borçlanma imkanına ek olarak farklı bir bankadan kredi kullanması risk teşkil eden bir durumdur ve kredi notu gelir aynı kaldığı sürece belirli bir rakama kadar yükselebilecek, diğer bir deyişle yükselmesi gerekenden daha az yükselerek nominal anlamda bir artı olsa da reel anlamda bir düşüşe neden olacaktır.

6 – Kredili Mevduat Hesap Limitinin Artırılması

Eksiye düşen hesap limitinin yükseltilmek istenmesi tüketiciye artırım yapılan miktar kadar borçlanma imkanı sağlayacağından dolayı tüketici üzerindeki borç yükü artacaktır. Bu durum kredi notunu düşürecektir.

7 – Kredinin Yeni Kullanılmış Olması

Kredi tahsisi henüz gerçekleşen tüketiciler bir kaç ay süresince kredi notunun düşmesiyle ilgili sıkıntılarını dile getirmektedir. Söz konusu durum yapılan açıklamalardan da teyit edilebileceği gibi oldukça normaldir ve tüketiciye ikinci krediyi tahsis etmenin içerdiği risk düşünüldüğünde gayet mantıklıdır.

8 – Yeni Kredi Kartı Alınmış Olması

Kredi kartı başvurusu sonrasında yeni bir kredi kartı temin edilmesi tüketici adına yeni bir borç hesabı açılması anlamı taşımaktadır. Bu durum sağlanacak krediler için risk içermesi dolayısıyla kredi notunu düşürecektir. Kredi kartı taksitleri yatırılmış olsa da kredi kartı limiti sürekli sabit kalacağından dolayı limit azaltımına gidilmediği müddetçe kredi notu belirli bir rakama kadar yükselebilecektir.

9 – Kredili Mevduat Hesabının Yeni Açılması

Kredili mevduat hesabı da tıpkı kredi kartı gibi tüketiciye iptal edilmediği müddetçe nominal limiti kadar borçlanma imkanı tanımaktadır. Bu durum nedeniyle kredi notu yalnızca belirli bir rakama kadar yükselebilir ve reel anlamda bir düşüş söz konusu olur. Kredili mevduat hesabının kredi notunda meydana getirdiği düşüş ancak iptal edilmesiyle ya da sürekli düzenli ve tam ödemeler yapılmasıyla ortadan kaldırılabilir.

10 – Nadiren Banka Ürünlerini Kullanmak

Bankalar yeterince veri toplayamadığı tüketicilere şüpheyle yaklaşır. Dolayısıyla geçmiş dönemlerde kredi ya da kredi kartı gibi bankacılık ürünlerinin kullanılmamış olması tüketicinin finansal durumuna gizem ve şüphe katacağı için kredi notunu da düşürecektir. En azından düşük limitli bir kredi kartının basit günlük işlemlerde kullanılması kredi notunu yüksek tutmak için yararlı olacaktır.

11 – Banka Hesaplarında Para Biriktirememek

Tasarrufları banka hesaplarında biriktirmek ve uzun bir süre bu tasarruflara dokunmamak bankalar açısından muazzam bir tutumluluk göstergesidir. Bu durum, tüketicinin gelecek parayla gününü geçirmediğini ve birikimlerini acil bir durum olması halinde kullanabileceğini göstermektedir. Dolayısıyla banka hesaplarında para biriktirmeyen ve yatırılan parayı doğrudan harcamaları için kullanan tüketicilerin kredi notu artması gerekenden daha az artacak, dolayısıyla reel anlamda bir düşüş yaşanacaktır.

12 – Krediye Kefil Olmak

Krediye kefil olunması halinde kefil olunan kişinin çektiği kredinin tümünden sorumlu olunması nedeniyle borçlanma olanağı daralacak ve kredi notu da düşecektir.

13 – Kefil Olunan Kişinin Kredi Taksitini Ödememesi

Kefilin olunan kişinin kredi taksitlerini ödememesi durumunda kredi notu dramatik bir şekilde düşecektir. Bu düşüş tıpkı krediyi kullanan tüketicininki kadar olacak ve tekrar toparlanması uzun bir zaman dilimini kapsayacaktır.

14 – Kefil Olunan Kişinin Kredi Taksitlerini Geciktirmesi

Kefil olunan kişi kredi taksitlerini yatırıyorsa fakat bu ödemeler zamanında yapılmıyorsa bu durumda kefilin kredi notu da düşürülecektir. Kefilin sorumluluğu kefil olduğu kişinin sorumluluğunu yerine getirmediği durumlarda tüm sorumluluğu üstleneceğinin sözünü vermektir. Dolayısıyla belgelendiği üzere zamanında bir taksit ödemesinin yapılmaması halinde kefilin devreye girerek taksit ödemesini zamanında yapması gerekir, banka imzalattığı belgelerle bunun sözünü almaktadır.

15 – Faturaların Zamanında Ödenmemesi

Faturaların zamanında tahsil edilememesinin kredi notuna etki etmesi ABD’den ülkemize doğrudan alınmış bir sistemdir. Faturasını zamanında ödemeyen ya da hiç ödemeyen tüketicilerin kredi notu düşecektir.

16 – Vergi Borcu Olması

Gelir ya da motorlu taşıtlar vergisi gibi vergi borçlarının zamanında ödenmemesi ya da hiç ödenmemesi aylık gelire haciz riskini gündeme getirmesi dolayısıyla bankalar için ciddi risk içermektedir. Bu açıdan vergi borcu olan tüketicilerin kredi notları otomatik olarak düşürülmektedir.

17 – Trafik Cezaları

Trafik cezasının ödenmemesi de maaşa ya da haneye haciz riski içeren durumlardan birisidir. Bu nedenle tüketicinin ödenmemiş trafik cezası olması halinde kredi notunda düşüş meydana gelecektir.

18 – Sigortalı Olmamak

Sigortalı olmayan kişilerin kredi notu da düşük olacaktır. Çünkü işsizlik ödeneği gibi devlet yardımlarından faydalanılamaması bir gelir olsa dahi işten çıkılması halinde taksit ödemelerinin yapılamayacak olması nedeniyle bankalar açısından risk içermektedir. Bu nedenle sigortalı olmayan kişilerin kredi notu düşürülmektedir.

19 – Aylık Gelirin Olmaması

Aylık gelirin olmaması ya da aylık gelirin belgelenememesi durumunda kredi notu da belirli bir miktara kadar yükseltilebilecektir. Çünkü böyle bir durumda kullanılan düşük limitli bir kredi kartı dahi gelir olmaması nedeniyle taksit ödemeleri açısından ciddi bir riske konu olacaktır.

20 – Üniversiteden Yeni Mezun Olunması

Bilindiği gibi ülkemizdeki mevzuat gereği üniversite öğrencileri eğitimine devam ettiği müddetçe velisinin sigortasından yararlanabilir ve gelir konusunda da yine velisinin himayesi altında sayılır. Fakat mezun olunduktan sonra kullanılan kredi kartları bireysel anlamda yeni mezun gencin borç sorumluluğu altına girecek ve velisini bağlamayacaktır. Dolayısıyla mezun olunduktan sonra bir anda kredi notu düşmektedir.

21 – İdari Takip Başlatılması

Kredi borcunun 2 ay ödenmemesi halinde tüketici hakkında idari takip başlatılmaktadır. Söz konusu takip banka nezdinde başlatılan bir takiptir ve 1 ay daha borç ödemesinin gecikmesi halinde yasal takip statüsüne yükseltilerek diğer bankaların da olaya dahil olması, tüketicinin kara listeye alınması sağlanır. İdari takip aşamasındaki bir tüketicinin kredi notu ciddi şekilde düşecektir.

kredi notu neden düşer
kredi notunuzun dusmesine sebep olan 22 gizli detay

22 – Artan Ödemeli Kredi Kullanımı

Artan taksit ödemeli kredi kullanılması halinde yapılması gereken taksit ödemeleri giderek artacak ve aylık gelir içerisinde daha büyük yer kaplayacaktır. Bu nedenle son taksite yaklaştıkça kredi notu artması gerekenden daha az artacak ve reel anlamda kredi notu düşmüş olacaktır. Nominal anlamda bir artış oluyormuş gibi görünse de azalan taksit ödemeli kredi kullanılsaydı kredi notu çok daha fazla artacaktı.

Bu Kadar Mı?

Kredi notu algoritmasının çözülememesi sistemin manipüle edilememesi açısından bankalar açısından büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle doğrudan etkide bulunan her faktörün açıklanacağını düşünmek ya da bunu beklemek mümkün değildir. Hali hazırda yapılan açıklamalar, analizler ve gözlemler sonucu edinilen etkenler yukarıdakiler olsa da hepsinin ortak noktasının risk olduğuna dikkat edilmelidir. Bankalar açısından tüketiciye kredi ya da kredi kartı tahsis etmenin risk içereceği her ayrıntı kredi notunu düşürecektir.

Tüketiciler tarafından çok merak edilen ve dolayısıyla sitemizde ilgili konuyu ayrıca ele aldığımız Hesapta Eksiye Düşmek Kredi Notunu Etkiler mi konulu  bölüme de buradan https://onlinekrediler.net/hesapta-eksiye-dusmek-kredi-notunu-etkiler-mi-detayli/ ulaşabilir ve ilgili yazımızı ortalama 2 dk da okuyabilirsiniz.


Hikmet Ilgaz

Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu, evli ve 1 çocuk babası, bankacılık ve finans alanında araştırmalar yapıyor, bu araştırma sonuçlarını buradaki blogunda paylaşıyor.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu