fbpx
BlogGündem

Ülke Ekonomisi Nasıl Canlanır ve Şaha Kaldırılabilir

Ülke ekonomisinin olumlu veya olumsuz olarak ilerlemesi işçi, memur, işsiz, çocuk, genç, yaşlı ve ülkede yaşayan herkesi etkilemektedir. Gelişmiş ülkelerde ekonomik dengeler daha sağlam bir tabana oturmuş olmasından dolayı herhangi bir sarsılma yaşamazken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde ekonomik denge, son derece zor ilerlemektedir. En küçük bir siyasi problem, anında yabancı para birimlerine tavan fiyatları gösterebilir ve bu durum genel olarak böyledir. Tabi ki bu da ülkenin para biriminin düşmesi ve hayatın son derece pahalı olması demektir. Şimdi dilerseniz ülke ekonomisinin daha da canlanabilmesi için 2019 yılı verilerine göre bu durumu ele alıp irdeleyelim.

Ülke ekonomisinin dengeli bir politika üzerinde olması ve daha da çok büyümesi için hedef alınan gereklilik, ihracatın ithalata göre daha fazla olması ve ülkenin kendi ürettikleriyle ihtiyaçlarını tamamen karşılıyor olmasıdır. Özellikle de her gün kullanılan, her daim gerekli olan gıda, sağlık ve giyim ihtiyaçlarının yerli üretim ile tamamen karşılanması, bir ülkeyi ekonomik anlamda büyüten ve dengede tutan önemli unsurlardır.

Ülke ekonomisinin büyüme oranı neye göre şekillenir?

Ülke ekonomisindeki büyümeyi belirlemek için kullanılan hesapları şu şekilde söyleyebiliriz. Bir ülkede bir yıl içinde üretilen gıda ya da sanayi tüm ürünlerin fiyatları toplanır. Yani bir ülkede bir yıl boyunca 10 tane ekmek, 10 şişe su üretildiğini düşünelim. Ekmek 1 lira, su da elli kuruş olsun ve o ülkede bir yıl boyunca gayri safi yıllık hâsıla 10X1=10 lira ekmek, 10X0.50=5 lira ve 10+5=15 olarak hesaplanır. Bir sonraki yıl ise başka bir su üretim firması ve aynı zamanda ekmek üretim fırını açılsa, yılda 15 ekmek ve 15 şişe su satılsa, ancak suyun fiyatı artmasa ekonomide yüksek oranda büyüme yaşanır. Çünkü 15X1=15 lira ekmek, 15X0.50=7.50 lira su parası elde edilmiş olur.

Bir sonraki yıl toplamda 15+7.50=22.50 gayri safi milli hasıla değeri olur. Bu hesaplamayla ülke ekonomisi bir yılda 22.50-15=7.50 lira, yani yüzde elli oranında büyüme göstermiş olur. Ancak bu büyüme oranı reel bir büyüme oranı değil de, nominal bir değerdir. Ülkedeki diğer üretim ve tüketim giderleri fiyat artışları tamamen hesaplandığı zaman, reel büyümeyi de bulabilirsiniz. Ancak kısaca ülke büyümesinde en etkin yöntem kendi ihityaçlarını karşılayabilmesi, ayrıca ürettiği malları dışarı pazarlayıp satabilen ve ülke içindeki malların fiyatları yıldan yıla göre artış göstermeyen ülkelerin ekonomisi büyür denilebilir. Üretilen mal ve hizmetin kapasitesi arttıkça,ülke ekonomisi büyür ve eş zamanlı olarak gelişmişlik derecesi de yükselir.

ülke ekonomisi nasıl canlanır
Ekonomik Kalkınma

Ekonomik büyüme neye göre değişir?

Ülkelerin gelişmişlik düzeyini ve büyüme hızını yükseltmek isteyenlerin, ülkede en çok tüketilen ürünlere bakmaları da yeterli bir örnektir. Zira az gelişmiş ülkelerde en çok tüketilen ürünler, gıda ürünleridir. Çünkü yaşamı devam ettirmek için en gerekli yapı taşı, bilindiği üzere yeme ve içmedir. Ancak teknolojik ürünlerin getirisi ise daha fazladır. Dolayısıyla ekonomik büyümeler ülkelerin sanayi ve ticari faaliyetlerine göre değişecektir. Herhangi bir ülkeninin büyümesinin önündeki en önemli husus; ithalat ve ihracat arasında bir denge olması hatta bu dengede de ibrenin ihracattan yana olması daha makbul olacaktır.


Hikmet Ilgaz

Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu, evli ve 1 çocuk babası, bankacılık ve finans alanında araştırmalar yapıyor, bu araştırma sonuçlarını buradaki blogunda paylaşıyor.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu