fbpx
BlogSigorta

Kişi Ölünce Kredi Borcu Ne Olur Hayat Sigortası Devreye Girer mi

Tüketici kredisi ya da türevi bir ürünü bankadan temin eden tüketicinin vefat etmesi halinde kredi borcunun ne olacağı oldukça anlaşılabilir ve gerçekten de merak edilen bir sorudur. Bu kapsamda hayat poliçesi ve tüketici kredisi mevzuatlarıyla ilgili bazı detaylara nail olunması gerekir. Bu kapsamda ölen kişinin borcu ne olur, hayat sigortası kredi borcu öder mi ve türevi konulara değinip kişi ölürse kredi borcu ne olur, hayat sigortası devreye girer mi sorusunu yanıtlamak yararlı olacaktır.

Kişi Ölürse Kredi Borcu Ne Olur Hayat Sigortası Devreye Girer mi
Kişi Ölünce Kredi Borcu Ne Olur

Ölen Kişinin Hayat Sigortası Varsa

Ölen kişinin kredi borcunun ne olacağı konusunu değerlendirebilmek için kişileri hayat sigortası olan ve hayat sigortası olmayan olmak üzere ikiye ayırmak gerekir. Çünkü her iki durumda kendi özelinde farklı prosedürlerin uygulanmasını gerektirir.

Eğer vefat eden kişi kredi kullanırken hayat sigortası yaptırmışsa ve hayat sigortası poliçesinin güvence sağladığı konulardan birisi nedeniyle vefat gerçekleştiyse bu durumda hayat sigortası poliçesi kişinin kredi borcunu ödeyebilir.

Yine de bazı istisnai durumlarda sigorta şirketinin borç ödemesini yapmaması mümkün olabilir, örneğin:

  • Borçlunun ölümü şaibeli ise ve intihar benzeri bir durumun söz konusu olduğu düşünülüyorsa sigorta şirketi ölüm sebebinin açığa çıkması adına otopsi yapılmasını ister.
  • Kredi kullanan kişi hayat sigortası poliçesi yaparken bir hastalığa sahipse fakat bunu sigorta şirketine bildirmediyse sigorta şirketi yaptığı incelemede bu rahatsızlığı tespit ederek ödeme yapmaktan cayabilir.

Ölen Kişinin Hayat Sigortası Yoksa

Hayat sigortası bir zorunluluk olmasa da bankaların kredi kullanabilmek için gerekli tuttuğu şartlar arasında yer alır. Yani mevzuat açısından kredi kullanırken hayat sigortası yaptırılması gerekmese de bankalar kredi kullandırırken tüketicilerin mutlaka hayat sigortası yaptırmış olmasını ister. Özellikle konut sigortası gibi yüksek miktarlı kredi ihtiyaçlarını karşılamak adına hayat sigortası çok daha büyük bir önem arz etmektedir.

Hayat sigortasının yaptırılmak istenmesinin nedeni hayat sigortası yaptırması gereken tüketicinin kredi borçlarını ödemeye devam ettiği sırada vefat etmesi halinde borcun hayat sigortası poliçesini hazırlayan sigorta şirketi tarafından ödenebilecek olması ve batık kredi olmamasıdır. Bu kapsamda ölen kişinin hayat sigortası yoksa borç mirasçılara devredilebilir.

Eğer vefat eden kişinin kredi borçları üstlenmek istenmiyorsa bu durumda redd-i miras yani mirasın reddedilmesi gerekmektedir. Vefat eden kişi bir kefil gösterdi ise bu durumda kefilin söz konusu borcu ödemesi gerekir, bundan kaçamaz.

Redd-i miras hakkının kullanılması halinde vefat eden kişinin mal varlığına da varis olunamayacağı mutlaka bilinmelidir. Yani borcun reddi mümkün değildir, gerekli olması halinde vefat eden kişiden devralınacak tüm mal varlığının ve diğer değerlerin reddi gerekir.

Sigorta Şirketinin Ödediği Kredi Geri Alınabilir Mi?

Hayat sigortası yaptırarak kredi çeken kişilerin taksit ödemelerine devam ettiği sırada vefat etmesi halinde sigorta şirketi borcu ödeyebilir. Vefat eden kişinin ödemiş olduğu borç geri de alınabilir.

Bunun nedeni sigorta şirketinin poliçeyi hazırlarken toplam kredi tutarını hesap etmiş olması ve buna göre poliçeyi fiyatlamasıdır. Dolayısıyla bankaya toplu ödeme yapan sigorta şirketi daha önceden yapılan borç ödemesinin, ödemeyi yapan kişinin mirasçılarına ya da hukuki varislerine geri verilmesini mümkün kılabilir.

Bazen sigorta şirketleri sözleşme içerisinde geçen metinleri kaynak göstererek ödenen taksitlerin mirasçılara verilmemesi gerektiğinin ya da eksik verilmesi gerektiğinin açıklamasını yapabilir. Bu gibi durumlarda mutlaka sözleşmeyi kendiniz de okuyun, haksızlık olduğunu düşünüyorsanız bir avukata başvurun.

Ödenen kredi borcunu geri almak isteyen mirasçıların vefat eden kişinin ölüm belgesi ve veraset ilamında bulunarak bankaya başvurulması gerekiyor. Eğer sigorta şirketi söz konusu ödemeyi alamıyorsanız, yasal olarak hakkınızı mutlaka aramanız gerekir.

Hayat Sigortasının Ödeme Yapmadığı Durumlar

Kredi kullanan kişinin vefat etmesi halinde bankayı ve mirasçılarını koruma altına alıp, söz konusu borcun sigorta şirketi tarafından ödenmesi adına yapılan hayat sigortası bir poliçedir. Konut, taşıt ya da ihtiyaç kredisi fark etmeksizin her kredinin kullanıldığı sırada yaptırılması şart olunan hayat sigortası kapsamındaki bir kişi poliçede yazan nedenlerle vefat ederse tüm borç sigorta şirketi tarafından ödenir ve vefat eden kişinin borçları varislere geçmemiş olur.

Bazı durumlarda hayat sigortası poliçesine iş göremezlik ya da malullük gibi durumlar da eklenebilmektedir. Eğer sigorta poliçesinde böyle maddeler de varsa bu durumda iş göremezlik ya da malullük söz konusu olduğunda da borç ödemesi sigorta şirketi tarafından yapılır.

Bir bankanın kredi çekilirken hayat sigortası yaptırılmasını istemesi zorunlu değildir, ancak çoğu zaman bankalar sigorta yaptırılmasını şart koşar. Bunun nedeni batık kredi oranının düşürülmesidir.

Sigorta şirketi hayat sigortası yaptıran kişinin vefat etmesi halinde öncelikle otopsi talebinde bulunur ve kişinin kesin ölüm sebebini saptamaya çalışır. Krediyi kullanan kişinin poliçe hazırlandığı sırada bir hastalığı varsa ve bunu sigorta şirketine bildirmediyse, ilgili kişinin ölümü intihar vb. gibi şaibeli ise sigorta şirketi ödeme yapmayabilir.

Hangi durumlarda ödeme yapılmayacağı/yapılacağı poliçede açıkça yazar. Bu nedenle mutlaka poliçenin dikkatle okunması gerekir.

Hayat Sigortası Borcun Ne Kadarını Öder?

Vefat eden kişinin borcunun tamamı hayat sigortası şirketi tarafından ödenir. Eğer poliçeye ters düşen, maddeleri ihlal eden bir durum söz konusu değilse hayat sigortası poliçesi hazırlanırken kredi borcunun tümü dikkate alınmış ve tümü fiyatlanmıştır. Bu kapsamda hayat sigortası şirketinin borcun sadece bir kısmını ödemesi mümkün değildir. Ek olarak sigorta şirketi borcu ödedikten sonra kredi kullanan kişi son kredi taksidini ödeyemeden dahi vefat etse geçmiş dönemlerde yaptığı tüm kredi borcu ödemeleri bankadan geri alınır. Çünkü sigorta şirketi tüm borcu bankaya ödemek zorundadır ve borcun iki kere ödenmemiş olması için daha önce ödenen borcun banka tarafından iade edilmesi gerekir.

Vefat Eden Kişinin Konut Kredisi ne Olur

Konut kredisi çeken bir kişi hayat sigortası poliçesi yaptırdıysa ve vefat sigorta poliçesini ihlal eden sebeplerden birisi nedeniyle gerçekleşmediyse bu durumda konut kredisi borcunun tamamı sigorta şirketi tarafından ödenir. Çok nadiren yaşanan bir durum: eğer bankadan kredi kullanırken hayat sigortası poliçesine ek olarak kefil de bulundurduysanız ve hayat sigortası poliçesinin fiyatının düşmesi için borcun kefili kapsamamasına neden olduysanız bu durumda hayat sigortası şirketi borç ödemesi yapmadan tüm borcun kefile devredilmesini sağlayabilir. Dikkatli olunması ve hayat sigortası poliçesinin mutlaka okunması gerekiyor.

Vefat Eden Kişinin İhtiyaç Kredisi (Tüketici Kredisi) ne Olur

Vefat eden kişinin ihtiyaç kredisi borcu sigorta şirketi tarafından ödenmektedir. Sigorta şirketi, vefat nedeninin sigorta poliçesini ihlal edecek nitelikte olmadığını saptadığında ilgili kişinin tüm kredi borcunu öder ve daha önce yapılan ödemeler de vefat eden kişinin varisleri tarafından devralınır. Bankalar, ihtiyaç kredisi kullanılacak dahi olsa hayat sigortası yaptırılmasını isteyebilir bu nedenle bankaya kalan borcu ödemeden önce mutlaka  vefat belgesiyle birlikte başvurulması gerekir. Banka, vefat belgesi ibraz edilmediği sürece vefat durumunu dikkate almayacak, sözlü beyan yeterli olmayacaktır.

Sağlık Sigortası ve Ölüm Ödeneği ile ilgili alternatif bilgilere erişmek bu bölüme göz atabilirsiniz.


Hikmet Ilgaz

Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu, evli ve 1 çocuk babası, bankacılık ve finans alanında araştırmalar yapıyor, bu araştırma sonuçlarını buradaki blogunda paylaşıyor.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu