fbpx
Ticaret

Ciro Nedir ve Nasıl Hesaplanır Tüm Detaylar

Sesteş bir kelime olan ciro muhasebe literatüründe farklı anlamlara gelebilmektedir. Bir ticaret terimi olan cironun poliçe ya da senetin farklı bir kişiye aktarılması anlamına ek olarak şirketlerin belirli dönem içerisinde elde ettikleri kar anlamı da vardır.

Ciro Nedir?

Daha önce de belirtildiği gibi cironun iki anlamı vardır. Bir anlamı senet ya da değerli bir kağıttan doğacak alacağın farklı bir kişiye satılması, mülkiyetin devredilmesidir. Bu genel itibariyle çeklerde karşımıza çıkar ve ismin değiştirilmesiyle birlikte çekten doğan alacağın sahibi de değişmiş olur.

Cironun diğer bir anlamı da şirketlerin elde ettikleri kazançlardır. Şirketler, ilgili kazançları günlük, haftalık, aylık ya da yıllık gibi farklı zaman dilimleriyle ifade edebilir fakat cironun buradaki anlamı maliyetler düşülmeden elde edilen paradır.

Kazanç Yönünden Ciro

Kazancı ifade etmek adına kullanılan ciro kelimesi maliyetler düşülmeden satışlardan elde edilen geliri ifade etmekte yani net olmayan karı ortaya koymaktadır. Kişiler cirolarını 2 farklı şekilde hesaplayabilir bu hesaplamalar safi hasılat yöntemi ve gayrisafi hasılat yöntemidir.

Safi Hasılat Yöntemiyle Ciro Hesaplaması

Ciro hesaplaması adına kullanılabilecek en etkin yöntemlerden birisi olan safi hasılat yöntemi ile yurt içerisinde ya da yurt dışında yapılan satışlar basitçe hesaplanabilir.

Safi hasılat yöntemiyle ciro hesaplaması yapmak isteyen kişilerin 600 numaralı yurt içi satışlar hesabı, 601 numaralı yurtdışı satışlar hesabı ve 602 numaralı diğer gelirler hesabını birlikte topladıktan sonra 610 numaralı satıştan iadeler hesabı, 611 numaralı satıştan iskontolar hesabı ve 612 numaralı diğer indirimlerin toplamı çıkarılmalıdır. (600 + 601 + 602) – (610 + 611 + 612)

Gayrisafi Hasılat Yöntemi

Gayrisafi hasılat aracılığıyla ciro hesaplaması yapacak kişilerin 600 numaralı yurtiçi satışlar hesabı, 601 numaralı yurtdışı satışlar hesabı ve 602 numaralı diğer gelirleri toplaması gerekir. Gayrisafi hasılat yöntemiyle ciro hesabı yapacak kişiler maliyetleri hesaplamasına dahil etmez ve sadece satışlardan elde edilen gelirleri bulmuş olur.

Kıymetli Evrakın Devredilmesi Yönünden Ciro

Cironun diğer bir anlamı da kıymetli evrakın farklı bir kişiye devredilmesiyle ortaya çıkar. Kişiler sahip oldukları alacak senetlerini ya da çekleri farklı bir kişiye satabilir. Çeki ya da senedi satın alan kişi ilgili senet ya da çekten doğan alacağın sahibi olur, bunun gerçekleşmesini mümkün kılan devir işlemine de ciro denilmektedir.

Ancak yazı ile yapılması halinde geçerli olan ciro işleminde çeki ya da senedi farklı bir kişiye ciro eden kişiye ciranta denilmektedir.

Şeklen Ciro Türleri

Kıymetli evrakın devri anlamındaki cironun da kendince farklı türleri vardır.

Çekin üzerinde çekin ciro edildiği kişinin adı geçiyorsa yani arkasında “A isimli kişiye ödeyiniz.” ibaresi yer alıyorsa bu çekin cirantacısı çeki tam ciro etmiştir. İşte doğrudan kişinin isminin belirtilmesi ve ödemenin yapılmasıyla ilgili yönlendirmenin gerçekleşmesini mümkün kılan bu duruma tam ciro denilmektedir. Tam ciro işlemi için çekin arkasına ad soyad ve imza yeterli olmaktadır ve zorunludur fakat 18 yaşında olan bir kişiye çek ciro ediliyorsa mutlaka tarihte yazılmalıdır. Zira tarih yazılmaması halinde kişinin o tarihte kanuni ehliyeti olmadığı varsayılabilir, çünkü çekin ne zaman ciro edildiği bilinemeyecektir.

Amacına Göre Ciro Türleri

Çekin devrini ifade eden cironun amacına göre de ayrılması mümkündür.

Bir poliçeden doğan hakların farklı bir kişiye devredilmesi amacıyla yapılan ciroya temlik cirosu denilmektedir. Temlik cirosunun ne şekilde yapıldığına bağlı olarak tam ciro ya da beyaz ciro diye şeklen ayrıştığı noktalar da vardır.

Tahsil için tam ciro edilen ve çek bedelinin ciro eden kişi adına tahsil edilebilmesini mümkün kılan ciro işlemine de tahsil cirosu denilmektedir. Tahsil cirolarının tam ciro edilmesi ve içerisinde “tahsil içindir” ibaresinin geçmesi zorunluluktur.

Poliçedeki alacağın ciranta tarafından ciro edilen kişiye rehin hakkı doğurması amacıyla gerçekleştirilen ciro işlemine rehin cirosu denilmektedir.

Ciro Nasıl Artırılır?

Ciro yani satışları artırmanın bazı yöntemleri vardır fakat buna yalnızca birkaç yüz kelimede değinip başarı beklemek pek mantıklı olmayacaktır. Bu nedenle genel itibariyle satışları artırıcı etkide bulunan anahtar terimlerin müşterilerin mutlu edilmesi, iyi bir dinleyici olunması, ilgili davranılması, ürün ve servislerin iyi tanınıp tanıtılabilmesidir.

ciro nedir hesaplama
ciro nedir ve nasil hesaplanir

Buna ek olarak yeni pazarlar keşfedilmesi, müşteri ilişkilerinin artırılması amacıyla kampanyalar düzenlenmesi, sosyal sorumluluk projelerine katılım sağlanması ve reklam da satışları doğrudan doğruya artırıcı etkilerden birisidir.

Cironun artırılması mevcut ekonomik düzende bir işletmenin başarısını gösteren oldukça değerli bir şeydir. Dolayısıyla cironun, diğer bir deyişle satışların artırılması elzem öneme sahip bir konudur. Bu kapsamda kişilerin sadece satış ve pazarlama teknikleriyle ilgili dahi eğitim almayı düşünmesi gerekir, çünkü hali hazırda İİBF aracılığıyla konunun akademik eğitimleri verilmektedir.

Sitemizde siz değerli okurlarımız için daha önceden hazırladığımız ve istifadenize sunmuş olduğumuz E Ticarete Başlayacaklara Başaranlardan 10 Tavsiye konulu yazımızı da okuyarak alternatif bilgilere ulaşabilirsiniz.


Hikmet Ilgaz

Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu, evli ve 1 çocuk babası, bankacılık ve finans alanında araştırmalar yapıyor, bu araştırma sonuçlarını buradaki blogunda paylaşıyor.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu