fbpx
Hibe Kredilerİş Fikirleri

Genç Girişimciler İçin Teşvikler Devlet Destekleri Hibe Krediler

İşsizlik sorununun üzerinden kalıcı olarak gelmek isteyen devletlerin yeni istihdam sahaları oluşturmaları ve üretimi teşvik etmeleri gerekmektedir. Son açıklanan verilere göre genç işsizlik oranı % 30’a yaklaşmıştır ve bu durum gerçekten de ülke ekonomisi için çok olumsuz bir şeydir. Başta kaynakların yeterli düzeyde kullanılamaması olmak üzere onlarca farklı soruna neden olan genç işsizliğin üzerinden gelebilmek adına gençler özelinde sağlanan bazı finansal destek programları vardır. Bu kapsamda genç girişimciler için devletten önemli destek ve hibeler hakkında bazı detaylara değinilmesi, ne gibi programların olduğunun kabaca anlatılması yararlı olabilir.

Tubitak Destekleri

Daha kapsamlı ve fazla sayıda destek veren KOSGEB’in imkanlarına değinmeden önce teknoloji ve bilgi izolesinde destek veren TUBİTAK’a ayrıca değinmek yararlı olacaktır.

Bireysel Genç Girişim Desteği programı kapsamında ülkemizin üretime dayalı bir ekonomi haline gelmesi adına gerçekleştirilmesi planlanan girişimlere destek veren TUBİTAK, desteklerin tahsis edilmesine kadarki geçen süreçte işlemlerin neredeyse tamamının internet üzerinden gerçekleştirilebilmesine imkan sağlamaktadır.

Projeleri yenilik, gelişim, iş sürecinde görev alacak personellerin nitelikleri gibi çeşitli açılardan analiz eden TUBİTAK, bu prosedürlere uygun bulduğu girişimlere 150 bin TL’ye kadar hibe desteği sağlamaktadır. Söz konusu desteklerden yararlanmak isteyen gençler 2 aylık eğitim sonrasında mentor desteği beraberinde bu imkanlara kavuşabilmektedir.

TUBİTAK hibe desteğine başvuru yapmak isteyen genç girişimcilerin iş fikriyle ilgili tüm detayları anlatan bir proje dosyası hazırlaması gerekiyor. Söz konusu proje dosyasındaki her bilgi bilimsel metotlara uygun şekilde hazırlanmalı ve tutarlı olmalı, aksi takdirde TUBİTAK desteklerinden yararlanmak pek mümkün değil. Projeleri onaylamak konusunda titiz davranan TUBİTAK, destekleri etkin biçimde kullanmak konusunda oldukça tutucu davranıyor.

TUBİTAK’ın hibe imkanını diğerlerinden ayıran en önemli ayrıntı işin işlerlik kazanması yani makinelerin satın alınması, iş yerinin kurulması, ruhsatın alınması vb. işlemlerin hibeden yararlandıktan sonra yapılabilmesi. Yani TUBİTAK’a proje dosyasıyla birlikte başvuru yapan girişimciler hibe hakkı kazandıktan sonra işletme haline gelme imkanına sahip.

KOSGEB Destekleri

Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlğı’na bağlı olarak aaliyetlerine devam eden KOSGEB girişimcilere konu izolesinde destek imkanı sağlayan başarılı devlet kurumlarından birisidir. Girişimciler, ihtiyaç duyduğu konularda KOSGEB’e başvurarak iş süreciyle ilgili olabilecek her türlü detaylı bilgiye sahip olabilir ve finansal anlamda yardım talep edebilir.

Üretime dayalı bir ekonominin gelişebilmesi adına sanayi, teknoloji ve hizmet gibi alanlardaki yenilikçi iş fikirlerini destekleyen KOSGEB gençlere 100 bin TL’ye kadar faizsiz kredi, 50 bin TL’ye kadar da hibe imkanı sağlamaktadır.

KOSGEB, hangi destek programına başvuru yapılacağına bağlı olarak girişimcileri farklı prosedürlere maruz bırakmakta ve bu prosedürler sonrasında ilgili desteğin mevzuatlarına aykırı herhangi bir durumun oluşmaması halinde de destekler girişimcilere ulaştırılmaktadır.

Genel Destek Programı

Belirli bir proje özelinde destek almak konusunda sorun yaşayan, proje geliştirmeyle ilgili sorunları olan işletmelerin de KOSGEB’in imkanlarından faydalanabilmesi için hayata geçirilen genel destek programı kapsamında üretimini arttırmak, istihdama katkıda bulunmak isteyen girişimcilere:

  • Yurt içerisinde düzenlenecek fuarlara katılabilmeleri için 45 bin TL’ye,
  • Yurt dışında gerçekleştirilecek fuarlara katılım sağlayabilmesi ve iş gezileri düzenleyebilmesi için 75 bin TL’ye,
  • Nitelikli personel istihdam edebilmek için 50 bin TL’ye,
  • İhtiyaç duyduğu konularda outsource danışmanlık hizmeti alabilmek için 22.500 TL’ye,
  • Personelin ya da kendisinin faaliyet gösterdiği konuyla ilgili olabilecek bir konuda alacağı eğitim için 20 bin TL’ye,
  • Lojistik faaliyeti için 40 bin TL’ye kadar destek alması mümkündür.

Buna ek olarak kapsam içerisinde tutulmayan fakat desteğe ihtiyaç duyulan konularda % 50 – % 70 arasında hibe almak da mümkün olabilir.

Yeni Girişimci Desteği

KOSGEB eğitim merkezlerinde düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ne katılan ve eğitim sonrasında girişimci sertiikasını başarıyla alan girişimciler işletmesini kurmak için ihtiyaç duyduğu giderleri karşılamak adına 50 bin TL’ye kadar hibe alabilir. Söz konusu hibe işletmenin kuruluşu için ödenmesi gereken harçlar, makine ve teçhizatların satın alınması gibi maliyetlerde kullanılabilir.

Buna ek olarak kurulan işletmenin faaliyete geçebilmesi için ihtiyaç duyulan harcamalarda kullanılabilmesi adına 100 bin TL’ye kadar da faizsiz kredi desteği sağlanmaktadır.

Ar-Ge ve İnovasyon Desteği

Araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle uluslararası pazarlarda rekabet edebilir nitelikte ürün geliştirmek isteyen girişimcilerin bu süreçte karşılaştığı maliyetleri karşılamak adına ar-ge ve inovasyon desteğinden yararlanması mümkündür. Bu destek programı kapsamında:

  • Geliştirmeye başlamak için ihtiyaç duyulan ekipmanın satın alınabilmesi adına 150 bin TL’ye kadar % 75 oranında geri ödemesiz destek,
  • 20 bin TL’ye kadar geri ödemesiz başlangıç sermayesi,
  • Araştırma ve geliştirme sürecinde istihdam edilecek nitelikli personelin maaşlarını ödeyebilmek adına 150 bin TL’ye kadar % 75 oranında geri ödemesiz personel desteği,
  • 100 bin TL’ye kadar % 75 oranında proje geliştirme desteği verilmektedir.

Endüstriyel Uygulama Desteği

Endüstriyel üretim süreçlerinde kullanılabilmesi, mevcut üretim sürecinin iyileştirilmesi veya maliyetlerin düşürülebilmesi adına hayata geçirilmek istenen projelerin geliştirme sürecinde ihtiyaç duyulan sermayenin sağlanabilmesi adına geliştirilen bu destek programı kapsamında ne kadar destek verileceği izleme sürecinin ardından belirlenmektedir.

Tematik Proje Desteği

KOSGEB, ülkenin eksik olduğu alanları araştırdıktan sonra bu alanlarda yapılması planlanan projelere destek olmak adına ek bir program ortaya koymuştu. Tematik Proje Desteği olarak adlandırılan bu program kapsamında çalıştırılacak nitelikli personelin ücretleri, makine, teçhizat ve donanım satın alımından doğan maliyetler, hizmet maliyetleri ve genel idari giderlerin desteklenmesi söz konusudur. Bu desteklerin üst limiti proje özelinde dönemsel bazda belirlenmektedir, bu programdan katılmak ve KOSGEB’in ihtiyaç duyduğu alanlarda girişimde bulunmak isteyen kişilerin Proje Teklif Çağrısı’nı beklemesi gerekmektedir.

Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Bilişim teknolojileriyle ilgili olabilecek üretimi artırmaya, üretim maliyetlerini düşürmeye ya da ürün geliştirmeye yönelik her türlü girişim teknolojik ürün tanıtım ve pazarlama desteği kapsamında yurt içerisinde ve yurt dışında desteğe sahip olur. KOSGEB, girişimcilere yurt içerisindeki tanıtım giderlerinde kullanılmak üzere 50 bin TL, yurt dışındaki tanıtım giderlerinde kullanmak üzere 100 bin TL’ye kadar karşılıksız destek vermektedir.

İşbirliği – Güçbirliği Destek Programı

Aynı sektörde faaliyet gösteren diğer 4 şirketle birlikte sektörel bazda yapılması gereken altyapı, laboratuvar, ortak imalat vb. maliyetlerin altından kalkınabilmesi için her şirkete 300 bin TL’ye kadar geri ödemesiz, 700 bin TL’ye  kadar sıfır faizli kredi desteği almak mümkündür. Bu destek programı kapsamında yapılacak harcamaların sektördeki diğer şirketler de dahil olmak üzere herkesin çıkarını koruması önemlidir.

Hızlandırma Desteği

Kuluçka merkezinde şirketini kuran ve KOSGEB destekleriyle faaliyetine başlayan girişimcilerin uluslararası pazarlara dahil olması ve rekabet gücü kazanması adına yurt dışındaki tanıtım ve bağlantı bulma faaliyetlerinde kullanılmak üzere 60 bin USD’ye kadar destek verilmektedir.

Laboratuvar Desteği

KOSGEB’in 9 ilde açtığı 12 laboratuvardan birisinde araştırma yapmak isteyen işletmelerin laboratuvar imkanına normalden çok daha düşük maliyetlerle erişmesi mümkündür. Bu destekten yararlanabilmek için KOSGEB ile iletişime geçilmesi şarttır.

Devlet Destekli Hibe veya Teşvik Nasıl Alınır?

Devlet desteğiyle teşvik ya da hibe imkanından yararlanmak isteyen girişimcilerin öncelikle hangi alanda nasıl bir faaliyet konusuyla işini kuracağını belirlemesi gerekmektedir. Bu belirlendikten sonra hangi konu izolesinde araştırma yapılacağı da ortaya çıkacaktır.

İlgili olabilecek meslek kuruluşlarıyla iletişime geçen girişimci sektörel bazda sağlanan desteklerden bu şekilde haberdar olabilir. Özellikle dernekler devletin sağladığı teşvik ve destek imkanlarını üyelerine ulaştırmak konusunda oldukça başarılı işler ortaya koyabilmektedir.

genc girisimcilere devletten teşvik hibe kredi desteği
genc girisimciler icin teşvik ve hibe krediler

Destek programının haberi alındığında ya da hali hazırda aktif olan bir destek programına başvuru yapılmak istendiğinde gerekli belgelerin neler olduğu, nereye başvuru yapılacağı öğrenilmeli ve prosedürlere başlanmalıdır. Eğer yeterince tatmin edici bilgi alamazsanız desteği veren kurumun telefon numarasını arayarak ya da e-mail atarak bilgi talep edebilirsiniz.

Başvuru yapıldıktan sonra gerekli incelemeler yapılır ve herhangi bir sorun çıkmazsa uygulama esaslarına uygun olarak prosedürlere devam edilir.

Hibe Desteği İçin KOSGEB ten Onay Alan Sektörler konulu yazımızı ortalama 3 dk içerisinde okuyabilir, devlet tarafından verilen hibe krediler konusunda alternatif destekler için de Hibe Krediler bölümümüzü inceleyebilirsiniz.


Hikmet Ilgaz

Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu, evli ve 1 çocuk babası, bankacılık ve finans alanında araştırmalar yapıyor, bu araştırma sonuçlarını buradaki blogunda paylaşıyor.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu