fbpx
DenizbankTarım Kredileri

Çiftçilere Özel Denizbank Tarım Kredileri, Türleri ve Şartları

Tarım bankacılığı faaliyetine başarıyla devam eden Denizbank, üreticilerin ihtiyaçları özelinde hazırladığı paketler sayesinde tarım ve hayvancılığa destek olmaktadır. Bu açıdan kullanılabilecek kredi ürünlerine ek olarak çeşitli kampanyalar da düzenleyen Denizbank’ın çiftçilere özel tarım kredisi imkanlarına ve bu ürünlerden yararlanabilmek için yapılması gerekenlere değinmek yararlı olacaktır.

Denizbank Tarım Bankacılığı Kredi Ürünleri

Denizbank, tarım ve hayvancılık yaparak geçimini sağlayan kişiler için sağladığı kredi ürünleri ve kampanyaların tümünü tarım bankacılığı adı altında düzenlemektedir. Bu açıdan tarım bankacılığı faaliyeti dahilinde sağladığı kredi ürünleri tarımsal işletme kredisi, tarımsal yatırım kredisi, projeli yatırım kredisi ve hasat vadeli kredili mevduat hesabı olmak üzere 4’e ayrılmaktadır. Bu kredilere başvuru yapmak için ibraz edilmesi gereken belgeler ve şartlar ortak olduğu için buna en son hepsini kapsayacak şekilde değinilecektir.

denizbank çiftçi kredileri
ciftcilere ozel denizbank tarim kredileri ve turleri

Tarımsal İşletme Kredileri

Denizbank Tarımsal İşletme Kredileri kapsamında üreticilerin tarımsal faaliyetleriyle ilgili olan çeşitli girdileri satın almak için ihtiyaç duyduğu sermaye sağlanır. Bu kredi ürününden yararlanarak alınabilecek tarımsal girdilerin bilinen örnekleri tohum, gübre, fide, akaryakıt vb. olarak sıralanabilir.

Tarımsal işletme kredilerinden yararlanabilmek için üretici kart temin edebilir spot, rotatif ya da taksitli tarımsal ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

 • Üretici kart kullanacak çiftçilerin tarımsal ihtiyaçlarını karşılaşmak için ihtiyaç duyduğu sermayeyi kendisine en uygun koşullar altında rahatlıkla tahsis etmesi mümkün olur. Tahsis edilen kredi bu karta tanımlanır ve harcamalar tek bir kart üzerinden yapılır.
 • Spot kredi kullanacak çiftçiler ihtiyaçlarını faiz ve vadesi sabit bir krediyle karşılamayı tercih etmiş olur.
 • Rotatif kredi kullanacak çiftçiler tanımlanan kredilerini istediği zaman çeker, ancak ödemeyi yapması gereken zamanla ilgili bir vade yoktur. Çiftçi kredi borcunu ne kadar erken ödenirse o kadar az faiz ödemiş olur, ancak sıkışık bir durum oluşması halinde kredi borcunu erteleme imkanına da sahip olmuş olur.
 • Taksitli tarımsal ihtiyaç kredisi kapsamında üreticilerin tarımsal girdiler satın almak için ihtiyaç duyduğu sermayeyi tek bir krediyle karşılaması mümkün olur, spot kredilere benzer.

Tarımsal Yatırım Kredileri

Denizbank tarafından tahsis edilen yatırım kredileri sayesinde yapılacak yatırımların, projelerin finasne edilmesi amaçlanır. Örtü altı tarım faaliyeti, su ürünleri yetiştiriciliği, hayvancılık ya da tarım faaliyetiyle ilgili akla gelebilecek her türlü alanda geliştirilen projeler için bu ürün kapsamında finansman bulmak mümkün olur.

 • Traktör ve Tarımsal Ekipman Kredisi kapsamında satın alınacak traktör ya da tarımsal ekipman için 60 ay vadeli finansman tahsis etmek mümkün olur. 2’nci el traktörler de satın alınabilir.
 • Arazi Alım Kredisi kapsamında tarımsal faaliyetini yaptığı alanı genişletmek isteyen üreticilerin satın alacakları arazinin 60 ay vadeli olarak finanse edilmesi mümkün olur. Bu kredi arazi ekspertiz değerinin % 50’sine kadar tahsis edilir.
 • Sera Yapım ve Modernizasyon Kredisi kapsamında mevcut seraların modernize edilmesi adına yapılacak yatırımların ya da seracılık faaliyetine başlamak için yapılması gereken yatırımın 60 ay vadeyle finanse edilmesi mümkün olur. Kredi, toplam fatura bedelinin % 75’ine sağlanır.
 • Meyve Tesis Kredisi kapsamında meyve bahçesi yapmak için ihtiyaç duyulan ekipman, fide, ilaç ve gübre gibi harcamaların 60 ay vadeyle fatura bedelinin % 75’ine kadar finanse edilmesi mümkün olur.
 • Hayvancılık Kredileri kapsamında hayvancılık ekipmanlarının satın alımında, süt hayvanı satın alımında ya da besi hayvanı satın alımında 60 ay vadeli, toplam proforma fatura bedelinin % 75’ine kadar kredi tahsis edilmesi mümkün olur.
 • Damla Sulama Kredisi kapsamında kuraklıkla mücadeleye destek olunması amacıyla yapılacak yatırımın % 75’ine kadar 60 ay vadeli kredi tahsis edilebilir.
 • İyi Tarım Uygulamaları Kredisi kapsamında iyi tarım uygulamaları hakkında yönetmelik esaslarına dayanarak 60 ay vadeli kredi tahsis edilebilir. Bu kriterlere uyarak faaliyet gösteren ya da uymak istediği için yapması gereken yatırımları finanse eden işletmeler bu krediden yararlanabilir.

Projeli Yatırım Kredileri

Projeli yatırım kredileri kapsamında tarımsal yatırımların finansmanı sağlanır. Bu krediden yararlananların yeni tarımsal projelere imza atacak olması, modernizasyon yatırımı yapması ya da AB standartlarına uyum sağlamaya çalışması gerekmektedir.

Hayvansal üretim, bitkisel üretim, hibe kredileri, IPARD projeli kredi ürünleri vb. tahsisi bu kredi ürünü kapsamında sağlanır.

Bir projeye dahil olunduğunda ve bu proje kapsamında ödeme tahsis edildiğinde üreticilerin bu kredi ürününden yararlanması gerekmektedir.

Hasat Vadeli Kredili Mevduat Hesabı

Hasat vadeli kredili mevduat hesabı kapsamında otomatik ödeme talimatı verilen faturaların hasat zamanı ödenmesi mümkün olur. Yani tüm ödemeler eksi bakiyeden yapılır, ödemeler ise hasat zamanı Denizbank’a tek seferde yapılır. Üreticiler için ciddi bir sorun haline gelen finansal uyuşmazlıkların bu ürün sayesinde çözülmesi mümkün olmaktadır.

Hasat vadeli kredili mevduat hesabı sayesinde hesapta yeterli para olmasa dahi faturalar ödenebilir, bakiye eksiye düşebilir. Hasta vadeli kredili mevduat hesabı ürününün faizi sadece borç ödeninceye kadar işler.

Kredi Başvuru Evrakları

Denizbank’ın tarım bankacılığı kredilerinden herhangi birisine başvuru yapacak kişilerin ibraz etmesi gereken evraklar şu ikiye ayrılır:

Gerçek kişilerin

 • Çiftçilik Belgesi ve ÇKS
 • Nüfus Cüzdan fotokopisi
 • İkametgah
 • İmza beyannamesi
 • Tapu fotokopisi / İcar Sözleşmesi
 • Traktör ve/veya taşıt ruhsat fotokopisi

Şahıs firmalarının

 • Nüfus Cüzdanı
 • Son 3 yıla ait vergi levhası
 • Oda Kayıt Belgesi
 • Ticaret sicil gazeteleri
 • Firma ve ortaklara ait tapu fotokopileri ve varsa menkul bilgilerine dair belge
 • İmza Beyannamesi
 • Son üç yıla ait vergi dairesi veya “yeminli” mali müşavir onaylı bilanço ve gelir tablosu
 • Son 1 yıla ait ayrıntılı mizan ve ayrıntılı gelir tablosu
 • Cari yıla ait ayrıntılı mizan ve ayrıntılı gelir tablosu
 • Hesap Özeti şeklinde mali verileri bulunan firmalar için son 3 yıla ait onaylı hesap özeti

Üretici Kart

Denizbank aracılığıyla tarım ve hayvancılıkla uğraşanların temin edebileceği ürünlerden birisi olan Üretici Kart sayesinde yılda bir kez ödemeli bir kart sahibi olunabilir. Bu kartın ödeme günü  yapılan üretimin konusuna ve gelir akışına göre üretici için en uygun zaman olarak ayarlanır. Avantajları şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Üretici kart ile yapılan harcamalar için yılda bir kez toplu geri ödeme yapılır,
 • Anlaşmalı üye işyerlerinden yapılan harcamalarda 6 aya kadar sıfır faizli taksit imkanından yararlanılabilir,

Üretici kart başvurusu yapmak isteyenlerin URETICI boşluk TCKN boşluk bulunulan ilin plaka kodu yazıp (örn: URETICI 412600***** 34) 3280’e SMS atması gerekmektedir.

Tarım Bankacılığı Şartları

Denizbank’ın Tarım Bankacılığı ürünlerinden yararlanmak isteyen kişilerin tarım vb. bitkisel üretim ya da hayvancılıkla uğraşması gerekmektedir. Başvuru sırasında çiftçilik belgesi sahibi olanların bunu ispatlanması gerekecektir.

Sigortalar

Denizbank, tüm bu kredi ve kredi kartı gibi ürünlere ek olarak şu sigortaları da tahsis etmektedir:

 • Çiftçim güvende ferdi kaza sigortası,
 • Kritik hastalıklar sigortası,
 • Bitkisel ürün sigortası,
 • Hayvan hayat sigortası,
 • Sera sigortası.

Bu ve buna ek olarak çeşitli sigorta ürünlerinden indirimli olarak faydalanmak isteyenlerin Denizbank şubeleriyle temas kurması gerekmektedir.

Denizbank Tarım Kredisi Tipleri Nelerdir?

 • Traktör ve Tarımsal Ekipman Kredisi
 • Arazi Alım Kredisi
 • Sera Yapımı ve Modernizasyon Kredisi
 • Meyve Tesis Kredisi
 • Damla Sulama Kredisi
 • Tadilat Modernizasyon Kredisi
 • Organik Ürün Kredisi

Denizbank Çiftçi Kredisi Şartları Nelerdir

Denizbank, yukarıda adı geçen kredileri kullanıcılarına sağlamaktadır. Peki bu kredilerin içerikleri ve şartları nelerdir? İnceleyelim.

Traktör ve Tarımsal Ekipman Kredisi

Denizbank traktör ve tarımsal ekipman almak için çiftçilere nakit destek sağlamak için bu kredi imkanını sunmaktadır. Denizbank bu kredi ile beraber  KDV dahil fatura bedelinin %75 ine kadar kredi imkanı sunmaktadır. Fakat 2.el traktör alımında bu fiyat kasko bedeli üzerinden hesaplanmaktadır.

Arazi Alım Kredisi

Çiftçilerin yeni alacağı bir arazi için Denizbank bu krediyi müşterilerine sunmaktadır. Yeni alınacak olan arazinin değerinin azami yarısı olacak şekilde Denizbank kredi miktarını belirlemektedir.

Sera Yapımı ve Modernizasyon Kredisi

Denizbank bu kredisini sera yapım ve bakımı ile modernizasyonunun yapılması için müşterilerinin hizmetine sunmuştur. Burada alabileceğiniz maksimum kredi faturada yazan miktarın %75’i kadardır.

Meyve Tesis Kredisi

Çiftçilerin meyve bahçesi yapımı veya onarımı sırasında ihtiyacı olan; ekipman, meyve fidesi, ilaç, gübre, çit vs. alımı ile bakım maliyetlerinin karşılanması nedeniyle Denizbank’ın müşterilerine sunmuş olduğu bir Denizbank kredisidir. Diğer kredilerde olduğu gibi bu krediyi seçmeniz durumunda da alabileceğiniz maksimum kredi fatura değerinin %75 i kadardır.

Organik Ürün Kredisi

Organik Tarım Kanunu ile “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” esasları göz önünde blundurularak  tarımsal ürün ve/veya tarımsal girdi üretimi yapan üreticilere yönelik organik tarım üretimi yapmak isteyen ve gerekli koşulları sağladığını belgeleyebilen müşterilere  60 aya kadar uzatılabilen  vade imkanı ile sunulan Denizbank tarım kredilerinden biridir.

Sizler için daha önceden ele aldığımız Hibe Desteği ile traktör alımı için konulu bölümü ve Hayvancılık İçin Devletten Ne Gibi Destekler Alınabilir ile ilgili bilgi almak için bölümü de ayrıca inceleyebilirsiniz.


Hikmet Ilgaz

Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu, evli ve 1 çocuk babası, bankacılık ve finans alanında araştırmalar yapıyor, bu araştırma sonuçlarını buradaki blogunda paylaşıyor.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu