fbpx
Ticaret

Tarım İhracatı Yaparken Düzenlenmesi Gereken Belgeler

Tarım ihracatı son dönemde oldukça popüler konulardan birisi ancak işin içinde ihracat olunca ve üzerine bir de ihracatı yapılan ürün gıda olunca prosedürlerin sayısı epeyce artıyor. Bu konuda sizlere yardımcı olması adına birçok içerik hazırladığımız üzere, bu içeriğimizde de Tarım İhracatı Yaparken Düzenlenmesi Gereken Belgeler neler kısaca bahsetmeye çalışacağız.

Tarım İhracatında Gerekli Belgeler

Faturalar

Resmi Fatura, Proforma Fatura ve Orijinal (Ticari) Fatura (İhracatçı tarafından düzenlenir)
Navlun Faturası (Nakliyeci tarafından düzenlenir).

Konsolosluk Faturası

Bazı ülkeler tarafından isteniyor. Malın ihraç edildiği ülkenin konsolosluğundan alınıyor.

Tasdikli Fatura

İhracatçının kestiği ticari faturanın ithalatçı ülkenin konsolosluğu tarafından onaylatılması.

Özel Fatura

Yabancılara ya da yabancı ülkede ikamet etiğini belgeleyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlara yapılan satışlarda KDV istisnasının uygulanabilmesi amacıyla düzenlenir.
Satıcı bağlı olduğu vergi dairesinden ‘Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Satışlarda KDV İhracat İstisnası İzin Belgesi’ alır.

Komisyoncu Alış ve Satış Faturaları

Mal alım satımı komisyoncu aracılığı ile yapılmışsa komisyoncu tarafından düzenlenir.

Çeki Listesi

İhracatçı düzenler. Malların net ve brüt ağırlıkları ile hacimlerini gösterir.

Koli Listesi

Satıcı tarafından düzenlenir. Paket içinde bulunan malların cins ve adedini gösterir.

Spesifikasyon Belgesi

İmalatçı düzenler. TS veya ISO Belgesine dayanarak düzenlenir. Malların uluslararası standartlarının ayırımını gösterir.

İmalatçının Analiz Belgesi

Analiz edilmesi gereken bir malın formülünde bulunan bileşenleri gösterir. İmalatçı tarafından beyanla veya laboratuarlar tarafından düzenlenir.

Gözetim Belgesi

Gözetim şirketi tarafından düzenlenir. Mal, ithalatçının vermiş olduğu siparişe uygun mu? Bunu tespit eder.

Ekspertiz Raporu

Gümrük Müdürlüğü, malın kalitesi, miktarı gibi konularda tereddüde düşerse Ekspertiz Raporu ister. Üniversiteler, Ticaret ve Sanayi Odaları ve ilgili kamu kurumları düzenler.

Gümrük Beyannamesi

Tek tiptir. Gümrük Vakfından temin edilir. İhracatçı firma tarafından doldurulur. İhracatçı Birliği tarafından onaylanır. Daha sonra da Gümrük Müdürlüğüne sunulur.

ATA Karnesi

Yetkili olan Ticaret ve Sanayi Odalarınca düzenlenir. Malın geçici olarak ihracatını veya ithalatını sağlar. ATA Sözleşmesine ve malın ihraç edilme amacına göre farklılık gösteren Ek Sözleşmelere göre düzenlenir.

Menşe Şahadetnamesi

Malın üretim yerini gösterir. Menşe Şahadetnamesi formu, İhracatçı firmanın bağlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından alınır. İhracatçı tarafından doldurulur. İlgili Oda tarafından tasdik edilir. Menşe Şahadetnamesini, bazı ülkeler, kendi konsolosluklarindan onaylanmasını istiyor.

Dolaşım Belgesi ve Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi

İhraç edilecek malın gönderileceği ülkeye göre alıcı firmanın gümrük muafiyetinden faydalanmsı amacıyla düzenlenir. Dolaşım Dolaşım Belgesi ve Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi formu, ihracatçı firmanın bağlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından alınır. İhracatçı tarafından doldurulur. İlgili Oda tarafından tasdik edilir.

Tedarikçi Beyanı

Tedarikçi tarafından düzenlenir. Yazılı bir menşe beyanı olarak kabul edilebilir. EUR 1 Dolaşım Belgesi düzenlenebilmesi için yapılan müracaatları veya fatura beyanını destekleyici bir belgedir.

Kontrol Belgesi

Ticari kalite denetimi kapsamında Ticaret Bakanlığı Dış Ticarette Standardizasyon Bölge Müdürlüklerinin Grup Başkanlıklarından temin edilir.

Uluslararası Orijin ve Bitki Sağlık Sertifikası

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlükleri Bitki Koruma Şubelerinden alınır. İhraç edilecek ürünün zararlı madde ve hastalık taşımadığını gösterir.

Rusya’ya yaş meyve sebze ihracatında Sağlık Sertifikası

Rusya’ya yapılacak yaş meyve sebze ihracatı ile ilgili Sağlık Sertifikası düzenlenmektedir. Bunun için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvurmak gerekiyor.

Et Süt ve Kuru Meyveler Dışında Gıda ve Gıda Ambalaj Maddelerinin İhracatında Gıda Güvenliği Sağlık Sertifikası

Bu sertifikayı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlükleri düzenler.

Doğa Mantarı Annex II Sertifikası

Özellikle yaş doğa mantarıyla ilgili olarak Avrupa Birliği ülkelerin tarafından isteniyor. Radyasyon belgesidir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi ya da Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi tarafından düzenlenir.

Doğal Arı Balı Analiz Belgesi

Gümrük Müdürlüklerince istenen zorunlu belgelerdendir. Ticaret Bakanlığı Dış Ticarette Standardizasyon Bölge Müdürlüklerine bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıkları, numune alma işlemlerini yapmaktadır.

Aflatoksin Analiz Raporu

Fındık, Antep fıstığı, kuru incir ve bunlardan elde edilen ürünler, eğer AB ülkelerine ihraç ediliyorsa Sağlık Sertifikası ve Aflatoksin Analiz Raporu zorunluludur. Söz konusu belgeler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenir.

Çekirdeksiz Kuru Üzüm Analiz Belgesi

Eğer Kanada, ABD ve Avustralya’ya çekirdeksiz kuru üzüm ihracı söz konusu ise, kurşun kalıntısı ve pestisite ili ilgili analiz raporu zorunludur. Bu rapor İzmir Hıfzıssıhha Enstitüsü veya İzmir Tarım İl Müdürlüğü ya da Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma ve Uygulama Merkezi Laboratuvarı’ndan alınabilir.

Borsa Tescil Beyannamesi

Ticaret Borsalarından alınmaktadır. Gümrük Müdürlükleri tarafından istenen zorunlu belgelerdendir.

Helal Belgesi

Hayvan kesiminin İslam’a uygun olarak yapıldığını gösteren bir belgedir. Söz konusu belgeyi, İslam ülkeleri istiyor. Bu belge, TSE ve Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği kısa adıyla GİMDES tarafından düzenlenir.

Koşer Sertifikası

Bu sertifikayı Türkiye Hahambaşılığı düzenliyor. İsrail’e ihraç edilen gıda ürünleri için istenen bir belgedir. Gıda ürününün Musevi kurallarına uygun olarak hazırlandığını gösterir.

CITES Belgesi

Bu belgenin gümrük beyannamesinin tescil işlemi sırasında beyannameye eklenmesi zorunludur. Söz konusu belge, nesli tehlike altında olan ürünlerin ihracatında aranır.
Bu belgeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlükleri düzenliyor.

Orman Nakliye Tezkeresi

Bu belgeyi Orman İşletme Müdürlükleri düzenlemektedir.

Radyasyon Analiz Belgesi

Radyasyondan Ari Belgesi veya Sarı Belgesi ya da Radyasyon Analiz Belgesi. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından düzenlenir. İhracatçı firmalardan bazı ülkeler talep edebiliyor.

Son Kullanıcı Belgesi

Nihai Kullanım Sertifikası de denir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Sağlık Bakanlığı düzenliyor. Bu belge, denetim konusu ürünün ihracatında, satıcının onayı olmadan üçüncü kişilere ya da ülkelere verilmeyeceği hususuna alıcının taahhütte bulunduğunu gösterir.

Boykot (Kara Liste Sertifikası)

Bu belgeyi Sanayi ve Ticaret Odaları vermektedir. Menşe Şahadetnamesi ve fatura üzerine bir onay yapılarak düzenlendiği gibi, tamamen ayrı bir belge olarak da tanzim ediliyor.
İhracatçı firmanın boykot listesi kapsamındaki bir ülke ile ilişkisi olmadığını, ürünün o ülke menşeli olmadığını gösterir.

Sigorta Belgesi

İhracatçı firmanın talebi üzerine, sigorta şirketi düzenler.

Sigorta Poliçesi

Bu poliçe, sigorta sözleşmesidir. Hem sigorta yapanın hem de sigorta yaptıranın haklarını ve borçlarını gösterir. Sigorta yapan düzenleyip sigorta yaptırana teslim eder.

Sigorta Sertifikası

İhracatçı firmanın birden fazla yüklemesi söz konusu ise kesin sigorta öncesi hazırladıği bir sertifika.

Konşimento

Kıymetli evraktır, ihraç edilecek ürünü temsil eder. Nakliyeci firma düzenler.

Taşıma Belgeleri

Poliçe

Satıcı düzenler. Alıcı firmanın ya da bankanın kabulünü gösterir. Zaman zaman da alıcı firmanın bankasının avalini ihtiva eder ve alıcı firmaya verilen ödeme emri belgesidir.

Döviz Alım Belgesi

İhracatçı firma, Döviz Alım Belgesini, döviz transferini yaptıği bankadan alır. Muhasebe ve vergi mevzuatımız gereğince, İhracatçı firma, ihracat bedelini getirmek ve getirdiği dövizleri Döviz Alım Belgesine bağlanmak zorundadır. Döviz Alım Belgesi, Dahilde İşleme İzin Belgesi taahhüt hesabının ve ihracat kredi hesabının kapatılmasında kullanılır.

Dahilde İşleme İzin Belgesi

Ticaret Bakanlığı ve İhracatçı Birliklerinden alınmaktadır. Dahilde İşleme İzin Belgesi, ihraç edilecek bir ürün üretmek için ihtiyaç duyulan hammadde, yardımcı madde ve malzemelerin ithalatında gümrük muafiyeti sağlar.

Hariçte İşleme İzin Belgesi

Ticaret Bakanlığı ve İhracatçı Birliklerinden alınmaktadır. Hariçte İşleme İzin Belgesi, Türkiye Gümrük Bölgesinin dışına ya da serbest bölgelere, işleme ya da yenileme amacıyla serbest dolaşımdaki eşyanın geçici olarak ihraç edilmesini sağlar. Daha sonra da işlem gören ürün, tam ya da kısmi muafiyet kapsamında yeniden serbest dolaşıma girer.

En Çok İhraç Edilen 22 Tarım Ürünü konulu yazımızı da okuyarak alternatif bilgiler edinebilirsiniz.


Hikmet Ilgaz

Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu, evli ve 1 çocuk babası, bankacılık ve finans alanında araştırmalar yapıyor, bu araştırma sonuçlarını buradaki blogunda paylaşıyor.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu