fbpx
Ticaret

Basit Usül Vergiye Tabi Olmak İçin Şartlar Neler

Basit usule tabi mükellef ve gerçek usulde gelir vergisine tabi olan mükellef arasında bazı farklar vardır. Bu farklar genel itibariyle kişinin kazancından ne kadarını vergi vereceğini ifade ettiği için büyük öneme sahiptir. Dolayısıyla basit usül vergiye tabi olmak için şartlar neler, bilinmesi gerekenler ve türevi konulara değinilmesi yararlı olacaktır.

Basit Usül Vergi

Gelir vergisi ödemesi yapması gereken tacirler ve zanaatkarlar kazançlarının tespit edilmesi konusunda “Basit Usulde Gelir Vergisine Tabi Olanlar” ve “Gerçek Usulde Gelir Vergisine Tabi Olanlar” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Gerçek usule tabi olarak vergi vermek durumunda olan mükellefler KDV, gelir vergisine ek olarak stopaj ödemesi de yaparken basit usule tabi olarak vergi ödemek durumunda olan mükelleflerin yalnızca basit usulde ticari kazançlarının vergisini ödemesi mümkündür. Ne kadar vergi ödemesinin yapılacağı konusunda nominal bir kıstas belirlenmemiştir, verginin miktarı kazanca bağlı olarak değişmektedir.

Fakat basit usule tabi olarak vergi ödemesi yapmak durumunda olan mükelleflerin diğerlerine nazaran daha avantajlı olduğunu belirtmekte yarar var.

Basit Usül Vergiye Tabi Olma Şartları

Basit usule tabi olarak faaliyet gösteren ticari işletmelerin vergi dairesinden temin ettikleri doğrudan doğruya bazı avantajlar vardır, ancak bu avantajlardan yararlanılabilmesi için Gelir Vergisi Kanunu’nda düzenlenen basit usul vergiye tabi olma şartlarını sağlaması gerekmektedir. Bu şartlar:

 1. Kişinin kendi işini kurmuş olması ve kendi işinde çalışması,
 2. İşletmesinin bulunduğu yer kendisine ait olan işletmecilerin emsal kira bedeli ya da kiraladıkları iş yerlerinin yıllık kira bedelleri 2020 yılı için büyükşehirlerde 7400 TL’yi, diğer şehirlerde ise 4900 TL’yi aşmamalıdır,
 3. Ticari, zirai ya da mesleki faaliyetler nedeniyle gerçek usulde gelir vergisine tabi olunmaması.

Bazı özel şartlar:

 • Alım satım yapan işletmecilerin satın aldıkları malları olduğu gibi satması ya da işledikten sonra satması halinde yıl içerisinde alım tutarının 100 bin TL’yi, satım tutarının ise 148 bin TL’yi geçmemesi gerekmektedir.
 • Hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin yıl içerisinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 49 bin TL’yi geçmemelidir,
 • Hem alım satım hem de hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin bu iki faaliyet konusu kaynaklı yıl içerisinde elde ettiği satış tutarı ve iş hasılatı toplamının 100 bin TL’yi aşmaması gerekmektedir.

Basit Usul Verginin Avantajları

 • Muhasebe defteri tutma zorunluluğunun olmaması,
 • Vergi tevkifatı yapma zorunluluğunun olmaması,
 • Ücret ve kira gibi giderler için muhtasar beyanname verilmesinin gerekmemesi,
 • Her 3 ayda 1 ödenen geçici verginin ödenmiyor olması,
 • Teslim ve hizmetlerin KDV’den istisna olması, KDV beyannamesi verilmesinin gerekmemesi,
 • Amortismana tabi alış ve satışların ticari kazanç hesaplamasına dahil edilmiyor olması,
 • Engellilik indiriminden faydalanılabilmesi.

Basit Usul Vergi Özel Durumlar

Basit usule göre vergilendirilen kişilerin bazı özel durumlar hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

basit usul vergilendirilmek
basit usul vergiye tabi olmak
 • Basit usule tabi olarak vergilendirilen kişiler birden fazla işyerinde çalışamaz, ticari faaliyette bulunamaz.
 • Basit usule tabi olarak vergilendirilen bir kişinin internet üzerinden sipariş verdiği mallar ya da internet üzerinden sattığı mallar nedeniyle basit usulden faydalanması mümkün değildir.
 • Gerçek usulde vergilendirilen bir kişinin aile yakınlarının aynı faaliyet konusuyla ilgili ticari işletme kurması mümkündür, ancak bu işletmeler basit usulde vergilendirmeye tabi olamaz.
 • Basit usulde vergilendirilen işyeri birden fazla ortağa aitse ölçüler kişi bazlı değil işletme bazlı hesaplanır, bir ortak gerçek usulde vergilendiriliyorsa diğer ortak da otomatik olarak basit usulde vergilendirme imkanını kaybeder.
 • Bazı özel iş kolları basit usulde vergi imkanından yararlanamaz, bu iş kolları Gelir Vergisi Kanunu’nun 51’inci maddesinde detaylıca listelenmiştir.

Şirket Adın Kredi Çekmek İçin Kaç Yıllık Olmalı konulu yazımızı da okuyabilirsiniz.


Hikmet Ilgaz

Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu, evli ve 1 çocuk babası, bankacılık ve finans alanında araştırmalar yapıyor, bu araştırma sonuçlarını buradaki blogunda paylaşıyor.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu