fbpx
Ticaret

Şirketteki Hisse Bir Başkasına Nasıl Devredilir

Limited ya da anonim şirkette sahip olunan hissenin bir başka kişiye ya da kuruma devredilmesi halinde takip edilmesi gereken hukuki süreç konusunda çok dikkatli olunmalıdır. Bu işlemin doğru şekilde yapılmaması ilerleyen süreçlerde çok ciddi problemlerle ve hukuki olarak büyük sorunlarla karşı karşıya kalmasına neden olabilir. Dolayısıyla detaylarıyla şirketteki hisse bir başkasına nasıl devredilir, hisse devrinde dikkat edilmesi gereken ayrıntılar nelerdir ve türevi konulara değinilmesi önemlidir.

Limited Şirkette Hisse Devri

Şirket devri limited ve anonim şirketlerde farklı işlediği için ayrı ayrı başlıklar altında değinilmiştir. Limited şirket ortağı kişilerden birisi ya da birkaçının hisse devri gerçekleştirmek istemesi halinde takip etmesi gereken iş süreci Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kapsamda hisse devri konusunda en önemli şartın ortakların en az 4’te 3’ünün, hissenin 4’te 3’üne sahip olması ve bu devir işlemine onay vermesi gerekmektedir. Ortakların çoğunluğundan bu onayın alınamaması halinde hisse devri gerçekleşmeyecektir.

Hisse devrinin mümkün olabilmesi için ortakların bu devre onay verdiğini beyan etmesi gerekecektir. Noter aracılığıyla onaylanan devir sözleşmesinin, ortaklar kurulu tarafından uygun gördüğünü belgeleyen bir kararla noterde tescillenmesi gerekecektir. Karara istinaden onay verildikten sonra onaylı suretiyle birlikte ticaret sicil müdürlüğüne gidilmeli ve hisse devrinin gerçekleşmesi sağlanmalıdır.

Ortağın şirketteki hissesini farklı bir kişiye devretmesi halinde payı devreden kişiler ve devralan şahıslar devir öncesindeki borçlara ilişkin hisseleri oranında sorumlu olacaktır.

Bu hisse devrinin gerçekleşmesi sırasında en sık yapılan yanlış noter aracılığıyla devir işlemine onay verildikten sonra devrin bittiğinin düşünülmesidir, oysa ki devir işleminin tamamlanabilmesi için noter tarafından onaylanan karar belgesinin ticaret sicil müdürlüğüne beyan edilmesi de gerekmektedir.

Anonim Şirketlerde Hisse Devri

Anonim şirketlerin hisse senedi devri, ihraç gerçekleşmiyorsa hisse devrinin nasıl yapılacağı vb. tüm süreçler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün genelgelerinde düzenlemeye tabidir. Bu kapsamda hamiline ya da nama hisse senedi ihraç edilmiyorsa:

Noter tarafından tasdik edilen imzaların devir sözleşmesi ile birlikte devrin onaylandığını gösterir yönetim kurulu kararıyla birlikte noter tasdikli olarak ticaret sicil memurluğuna teslim edilmesi gerekmektedir.

Tasdik edilen ve onaylanan devir işleminin ticaret sicil memurluğunca onaylanmaması halinde işlem hukuken geçerli olmaz ve çeşitli sorunlarla karşılaşılır.

Hamiline yazılı hisse senetlerinin devredilmesi için teslimin gerçekleşmesi gerekmektedir, aksi takdirde hükümsüz bir işlem yapılmış olur.

Nama yazılı hisse senetlerinin devri ise esas sözleşmede aksi belirtilmediyse ciro ile mümkündür. Ciro edilen senetlerin geçerli olabilmesi için şirketin pay defterinde bunun işlenmesi gerekmektedir. Pay defterine kayıt yapılması sonrasında hisse senedi alan kişi ortak sıfatına haiz olur.

sirket hisse devri

Hisse Devrinde Dikkat Edilecekler

Hisse devralınırken dikkatli davranılmalıdır, hisse sahipliği sahiplik oranınca borç yükümlülüğü getireceğinden dolayı şirketin borç ilişkilerini detaylı şekilde incelemelisiniz. Şirketin son dönem bilançoları, kar-zarar durumu, kredibiletisi, icralık olup olmadığı, vergi borcu olup olmadığı, protesto edilen senetlerinin olup olmadığı, finansman kaynakları vb. araştırmalar yapılmalıdır. Bu ve buna benzer araştırmalar yapılmadan hisse devralınması halinde çeşitli problemlerle karşılaşılabilir, önerilen yöntem ise hisse devri konusunda işinin uzmanı bir danışmanla çalışılmasıdır.

Şirket Devri İçin Gerekli Tüm İşlem ve Belgeler konulu yazımızı da okuyarak süreci daha genel anlamda da ele alabilir ve farklı bilgiler edinebilirsiniz.


Hikmet Ilgaz

Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu, evli ve 1 çocuk babası, bankacılık ve finans alanında araştırmalar yapıyor, bu araştırma sonuçlarını buradaki blogunda paylaşıyor.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu