fbpx
Ticaret

Konkordato Nedir ve Nereye Başvurmak Gerekir

Son dönemlerde hakkında giderek daha fazla konuşulmaya başlanan konkordato en basit haliyle bir iflas anlaşmasıdır. Kişilerin ve kurumların maddi potansiyeli çerçevesince yapabileceği ödemelerle ilgili yapılandırma talebinde bulunması anlamına gelen konkordato yatırım dünyası için iflas ertelemedense çok daha tercih edilesi ve sermaye piyasalarıyla uyuşan bir hukuki süreci ifade etmektedir. Çeşitli açılardan çok önemli olsa da şu günlerde birden fazla şirketin konkordato ilan etmeye başlaması itibariyle gündeme gelen konkordato nedir ve nereye başvurmak gerekir gibi çeşitli konulara değinilmesi yararlı olacaktır.

Konkordato Nedir?

Çeşitli sebeplerle maddi durumu kötüleşen ve maddi durumu iyiyken sahip olduğu kredi potansiyeli kapsamında borçlanan kişi ve kurumların borcunu ödeyemez hale gelmesi sonrasında ticaret mahkamesine başvurmasıyla konkordato ilan edilebilir. Konkordato başvurusu sonrasında borçlu yani konkordato başvurusu yapan kişi ya da kurum sahip olduğu borcun ⅔’ü için yine borçlu olduğu kişi ve kurumların ⅔’ünden indirim talep eder. Ticaret mahkemesi bu isteği değerlendirir ve yaptığı değerlendirme sonrasında alacaklılardan belirli bir oranda alacaklarından feragat etmesini talep eder. Bu talep sonrasında alacaklılar, alacaklı olduğu kişi ya da kurumların iflas etmemesi için normalde alması gereken daha düşük bir miktarda ödeme alır ve borcun da ödenmiş olduğunu varsayar.

Konkordato Başvurusu Nasıl Yapılır?

Çeşitli nedenlerle maddi durumu kötüleşen ve sahip olduğu borçları ödeyemeyeceğini muhasebesinde anlayan kişi ve kurumların konkordato başvurusu yapması mümkündür, ancak yapılan başvuru sonrasında denetim yapılacağından dolayı borçların gerçekten de ödenemez olduğu konusundan emin olunmalıdır.

Kişi ve kurumlar konkordato ilan etmeye karar verdiğinde İcra Tetkik Mercii Hakimliği’ne giderek başvuru dilekçesini teslim eder. Başvuru dilekçesi içerisinde konkordato ilan ettikten sonra bu süreçte borçların ödenebileceğini gösteren proje ve bilançolara da yer verilmelidir, yani konkordato ilan edilmesi halinde borçların ödenebileceği, işlerin tekrar iyileşebileceği kesin olarak saptanabilmelidir.

İlgili hakimlik söz konusu başvuruyu değerlendirir ve şartları kontrol eder. Bu süreçte üzerinde en çok durulan konu borçlunun sahip olduğu maddi varlığın, sahip olduğu borçların en az % 50’sine tekabul etmesidir. Bu nedenle hakimlik bilirkişiye başvurur ve konkordato ilan etmek isteyen kişi ya da kurumun sahip olduğu maddi varlıkların değeri hesaplanır.

Eğer konkordato süresi için gerekli şartların sağlanmadığı tespit edilirse başvuru reddedilir, şartların taşındığından emin olunursa bu durumda konkordato süreci tayin edilir ve konkordato komiseri atanır.

Konkordato Komiseri

Konkordato başvurusu sonrasında hakimliğin gerekli şartların taşındığına karar kılmasıyla atanan konkordato komiserinin görevleri 290’ıncı maddede şu şekilde belirlenmiştir:

 • Konkordato projesinin tamamlanması konusunda aktif görev almak ve süreçlere ortak olmak,
 • Borçlunun attığı adımları takip edip faaliyetlerini denetlemek,
 • Mahkeme tarafından kendisine verilen görevleri icra etmek,
 • Mahkemenin talep etmesi halinde istenilen konuda rapor teslim etmek,
 • Alacaklılar kurulunu konkordato hakkında sürekli olarak bilgilendirmek ve mali ayrıntılara değinmek,
 • Mahkeme tarafından gerekli görülmesi halinde tanımına uygun çeşitli görevleri üstlenmek.

Konkordato Süreci Nasıl İşler

Konkordato başvurusu yapan kişi hakkında tetkik mercii bilirkişi tarafından yapılan incelemenin ardından süreç şu şekilde işlemektedir:

 • Borçlunun konkordato süresi verilmesi için gerekli olan şartları taşıyıp taşımadığı araştırılır,
 • Gerekli şartların sağlandığı anlaşılırsa borçluya iki aylık konkordato süresi verilir,
 • Karar verilen tarihten sonraki ikinci ayın aynı gününde konkordato süresi biter,
 • Konkordato komiseri bu iki aylık süre içerisinde çeşitli raporlar ve konkordato dosyası hazırlayarak düzenli aralıklarla ya da talep edildiği zaman alacaklılar kuruluna ve mahkemeye sunar.

Konkordato Süreci Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Konkordato süreci içerisinde borçlunun malları üzerindeki tasarruf yetkisi alınmaz, ancak bu yetkilerin düzgün kullanılabilmesi diğer bir deyişle konkordatonun işleyişine uygun hareket edilebilmesi için konkordato komiseri tarafından denetim sağlanır. Konkordato süresi içerisinde bunlar yapılabilir, ancak konkordato ilanından sonra şunların yapılması yasaktır:

 • Malların rehnedilmesi, ipotek olarak gösterilmesi,
 • Taşınmaz malların satılması ya da ayni hak tesis edilmesi,
 • Kefil olunması,
 • İvazsız tasarruflarda bulunulması.

Bunların konkordato süreci içerisinde yapılması mümkün değildir, konkordato süresi içerisinde yapılan ve yapılmasına olanak sunulan işler genel itibariyle alacaklıların borçlarının indirimli olarak ödenebilmesi ve sahip olunan malların değerinin yitirilmemesi üzerinedir.

Vatandaşlar Konkordato İlan Edebilir Mi?

7101 sayılı kanunda yapılan değişiklik sonrasında vatandaşların da konkordato ilan etmesinin önü açılmıştır. Bu kapsamda gerekli şartları sağlayan vatandaşların da konkordato başvurusunda bulunup alacaklılara indirimli borç ödemesi yapması mümkündür.

Konkordato başvurusu yapacak vatandaşların Asliye Ticaret Mahkemesi’ne talepte bulunması gerekiyor. Başvuru dilekçesine içerisinde bulunulan kötü durumdan nasıl çıkılacağıyla ilgili ayrıntılı bir bilgilendirmenin de yapılması gerekiyor.

Hakimlik ilgili dilekçeyi inceledikten sonra gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığıyla ilgili değerlendirme yapılması, kişinin sahip olduğu mal varlığının değerinin ölçülmesi için bilirkişi ataması gerçekleştiriyor. Eğer kişinin planı uygun görülürse ve şartları da sağladığı anlaşılırsa bu durumda mahkeme konkordato isteğine olumlu yanıt veriyor.

konkordato nedir basvuru sureci

Alacaklılar komiser beraberinde bir toplantıya çağrılır ve kişinin yeni ödeme planı üzerine tartışılır. Yapılan teklifin kabul edilmesi halinde rapor ticaret mahkemesine sunulur ve yeni ödeme planı da oluşturulmuş olur. Mahkeme talep ederse yeni ödeme planına ek olarak ek zaman da verebilir.

Bireylerin Konkordato Başvuru Şartı

Konkordato başvurusu yapmak isteyen vatandaşların sağlaması gereken tek şart vadesi gelen borçlarını ödeyememesidir. Eğer borçların ödenemediği, ancak yeni bir ödeme planı oluşturulması halinde ödenebileceği konusundan eminse herkes konkordato başvurusu yapabilir.

Şirketteki Hisse Bir Başkasına Nasıl Devredilir konulu yazımızı da okuyabilirsiniz.


Hikmet Ilgaz

Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu, evli ve 1 çocuk babası, bankacılık ve finans alanında araştırmalar yapıyor, bu araştırma sonuçlarını buradaki blogunda paylaşıyor.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu