fbpx
Ticaret

E-Fatura Nedir Kimler Kullanmak Zorunda?

Maliye Bakanlığı tarafından vergi kaçağını önlemek adına her geçen gün önlemler artırılmakla birlikte; bu önlemler arasında en göze çarpıcı olanlardan birisi de hiç şüphe yok ki e fatura konusu. E fatura ile birlikte denetimler tamamen dijital ortamlar üzerinden gerçekleştirilirken, hem vergi kaçağının önüne geçiliyor hem de iş ve zaman konusunda ciddi bir tasarruf sağlanıyor. Gelişen süreçle birlikte bazı vergi mükellefleri için e fatura konusu zorunlu hale getirilmiş durumda. Şimdi bu yazımızda e fatura nedir kimler e fatura kullanmak zorunda kısaca sizlerle paylaşmaya çalışacağız.

E-Fatura nedir?

Faturaların internet ortamında gönderilip alınması E-Fatura olarak adlandırılmaktadır. Dolayısıyla E-Fatura yeni bir belge değildir ve kağıt fatura ile aynı hukuki niteliği haizdir. E-fatura, Gelir İdaresi Başkanlığınca format ve standardı belirlenmiş ve 397 sıra nolu Vergi Usul Kanunu tebliğiyle yayımlanarak, 5 Mart 2010 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır. Vergi Usul Kanunu göre E-Fatura’da, bir fatura bulunan bütün bilgiler yer almaktadır. E-Fatura alışverişi ise elektronik ortamda yapılmaktadır.

E-Faturanın Amacı

E-Fatura ile amaçlanan, alıcı ve satıcı arasındaki güven hissinin sağlanarak, zaman ve maliyet tasarrufudur. Gelir İdaresi Başkanlığı, XML tabanlı global bir standart olan UBL-TR formatını seçmiştir. Bilgi işlem altyapısı yetersiz olan mükelleflere ise, 421 sıra nolu Vergi Usul Kanunu tebliği ile, bütün dünyada benimsenmiş olan Özel Entegratör imkânı sunulmuştur.

E-Faturayı Kullanma Zorunluğu

Gelir İdaresi Başkanlığı her yıl yayımladığı tebliğlerle E-Fatura’yı kullanmak zorunda olan mükellefleri grup olarak ilan ediyor.

E-faturaya 2020 yılında geçmek zorunda olanlar

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren, aşağıda açıklanan mükellefler elektronik fatura uygulamasına geçmek zorunda:

1. 2018 yılında veya sonraki hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olanlar,

2. 6 Haziran 2002 tarih ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi gibi faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan lisans alanlar,

3. 6 Haziran 2002 tarihl ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal eden mükelleflerler,

4. Mal veya hizmetin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımında aracılık etmek için internet ortamında 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda belirtilen başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetler için elektronik ticaret ortamı sağlayan gerçek veya tüzel kişiler; internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtaları satılmasına veya kiralanmasıyla ilgili ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri ya da işletmecileri ile internet ortamında reklamların yayımlanmasına aracılık eden internet reklamcılığı yapan mükellefler.

E-Faturaya geçmek zorunda olanların yapması gerekenler

Bu kişiler, sattıkları mallar veya verdikleri hizmetler için düzenleyecekleri faturaları, Tebliğin III-3 ve IV-14.7’inci kısımlarında belirtilen istisnai durumlar dışına E-Fatura olarak düzenlemek veya almak zorundadırlar.

Belirtilen limit altındaki kişiler E-Fatura düzenleyebilir mi?

Tebliğde açıklanmış olan limitlerin altındaki kişiler isterlerse E-Fatura kullanabilir.

Bölünme, birleşme ve tür değişikliğinde E-Fatura geçmek zorunlu mu?

Tam bölünme, birleşme (bu devralma şeklinde ve yeni kuruluş şeklinde olabilir) ya da tür değişikliği halinde, devrolunan veya birleşilen tüzel kişiler ile tam bölünme veya tür değişikliği ile ortaya çıkan yeni tüzel kişiler de E-Faturaya geçmek zorunda. E-Faturaya geçiş süresi de söz konusu işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçmemek zorunda

Gelir İdaresi Başkanlığı uygun gördüğü mukelkeflere E-Faturaya geçme zorunluluğu getirebilir

Gelir İdaresi Başkanlığı, yaptığı birtakım inceleme ve analizler ile riskli ya da vergiye uyum gösterme kabiliyeti düşük olan kişileri veya uygun göreceği diğer mükellefleri , sektör, faaliyet, ciro ve fatura bedellerine bağlı olmaksızın yapacağı yazılı bir bildirim ile geçiş için de en az 1 ay hazırlık süresi vererek E-Faturaya geçme mecburiyeti getirebilir.
Gelir İdaresi Başkanlığına yazılı olarak başvuran kişiler, tespit ettikleri süre içinde E-Faturaya geçip E-Fatura düzenlemeye başlamak zorundadırlar. Bu zorunluluğa riayet etmeyen mukelleflere, Vergi Usul Kanununda öngörülen hükümler uygulanır.

E-Fatura Nasıl Başvuru Yapılır?

E-Faturaya başvurmak için 3 yöntem var:
1) Gelir İdaresi Başkanlığı portalı üzerinden başvurmak,
2) Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla entegrasyon yapmak,
3) Son olarak özel bir entegratör desteği ile başvuru yapmak.

e fatura nedir kimler kullanmak zorunda

Ayrıca, başvuru yapmadan önce Kamu Sertifikasyon Merkezi’nce verilen mali mühür alınmalıdır. Eğer firmanız şahıs firması ise mali mühür yerine e-imza ile de başvurmak mümkündür.

Mikro Yazılım ile E-Faturaya geçiş daha kolay

Mali mühür ya da e-imza alındıktan sonra Mikro Yazılım E-Faturaya kolayca geçmek mümkündür. Bunun için yapilması gereken is efatura.gov.tr adresine girmek ve kullanma yöntemi olarak “Özel Entegrasyon” seçimi yapmaktır. Servis sağlayıcı olarak da Mikro Yazılım işaretlenmelidir. Daha sonra E-Mikro’ya girip E-Fatura başvurusunda bulunmak gerekir. Böylece E-Fatura uygulamasını kullanmaya başlayabilirsiniz.

Yine ilgili alakalı bir konu olan Masak Raporu Nedir konulu içeriğimizi de okuyarak farklı bilgiler edinebilirsiniz.


Hikmet Ilgaz

Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu, evli ve 1 çocuk babası, bankacılık ve finans alanında araştırmalar yapıyor, bu araştırma sonuçlarını buradaki blogunda paylaşıyor.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu